Deep spiritual and universal understanding

Higher Selves - the eternal truth

Deep spiritual and universal understanding


Spirituelt citat: Engelsk

"A pure heart open to the light, will be filled with the very essence of Truth"

- Rumi.


Spirituelt citat: Engelsk

"The reason people awaken, is because they have finally stopped agreeing to things that insult their soul"


Spirituelt citat: Dansk

"Guddommelig kærlighed er vores sande natur. Kærligheden stråler i hver og en af os. Der kan ikke blive nogen tilblivelse af nogen art, uden at kærlighedens kraft står bag"

- Amma.


Spirituelt citat: Dansk

"Hvis vi dykker dybt nok ind i os selv, så finder vi, at den samme tråd af universel kærlighed binder alle skabninger sammen. Det er kærligheden, som forener alt"

- Amma.


Spirituelt citat: Dansk

"Vær som honningbien, der kun samler nektar, hvor end den kommer. Søg den godhed, der findes i alle"

- Amma.


Spirituelt citat: Engelsk

"The desire to know your own soul will end all other desires"

- Rumi.


Spirituelt citat: Dansk

"Hvis du lære din sjæl at kende, så lære du dit eget Gudselv at kende"

- Simon Sig Bentzen.


Spirituelt citat: Engelsk

"When you know the knower within, you don`t need to know further. When you know the meditator within, you don`t need to meditate further. When you truly know the worshiper in you, you are to be worshiped"

- Amit Ray.


Spirituelt citat: Dansk

 

Note: Kortet er købt i butikken `Bog&Ide` i Kolding Storcenter.

Spirituelt citat: Engelsk

"When you contact the Higher Self, the source of power within, you tap into a reservoir of infinite power"

- Deepak Chopra.


Spirituelt citat: Engelsk

"Take a moment today and purposefully connect with your Higher Self. It is the part of you that is always connected with the Source. It is filled with love, compassion and wisdom. It holds no judgement or fear. It is you in your purest form of light"

- Laurel Bleadon-Maffei.


Spirituelt citat: Engelsk

"The Higher Self is whispering to you softly in the silence between your thoughts"

- Deepak Chopra.


Spirituelt citat: Engelsk

"Trees are sanctuaries. Whoever knows how to listen to them, can learn the truth"

- Herman Hesse.


Spirituelt citat: Engelsk

"The soul which cannot endure fire and smoke won`t find the secret"

- Rumi.


Spirituelt citat: Engelsk

"Water your roots, so your Soul can blossom"

- Wil Woman Sisterhood.


Spirituelt citat: Engelsk

"I am not this hair.

  I am not this skin.

  I am the soul that lives within"

- Rumi.


Spirituelt citat: Engelsk

"Maybe you are searching among the branches, for what only appears in the roots"

- Rumi.


Spirituelt citat: Engelsk

"Be fearless in the pursuit of what sets your soul on fire"

- Clarissa.


Spiritult citat: Engelsk

"You don`t have a soul.

  You are a soul.

  You have a body"

- C. S. Lewis.


Spirituelt citat: Engelsk

"If the soul`s light had to stay inside its house I`d open every door and window"

- Rumi.


Spirituelt citat: Engelsk

"When your soul is looking for you, light a candle on its path"

- Rumi.


Spirituelt citat: Engelsk

"Soul, if you want to learn secrets, your heart must forget about shame and dignity"

- Rumi.


Spirituelt citat: Dansk

"Lyt til din sjæl for det er dig, som taler til dig selv"

- Simon Sig Bentzen.


Spirituelt citat: Engelsk

"Death is a cosmic joke. If you get the joke, falling on the other side will be wonderful"

- Sadhguru.


Spirituelt citat: Engelsk

"You cannot fight darkness. You have to light up, and the darkness will disappear"

- Sadhguru.


Spirituelt citat: Dansk

"Vi skal ikke kunne se mørket for bare lys"

- Simon Sig Bentzen.


Spirituelt citat: Dansk

"Du er et spejlbillede/en refleksion af dit Gudselv.

Virkeliggør det. Udtryk det. Realiser det"

- Simon Sig Bentzen.


Spirituelt citat: Engelsk

"To exist is to feel every atom of your body vibrating"

- Simon Sig Bentzen.


Spirituelt citat: Engelsk

"We are all Existences experiencing ourselves within the cosmic realm"

- Simon Sig Bentzen.


Spirituelt citat: Engelsk

"So I`m telling you, Existence does not fit into your logic. It`s not logically correct. It`s not logically correct, but it`s fantastic. That means what`s wrong? That means what`s wrong? That means your logic is too limited, isn`t it? `No, Existence is not correct, why is it not fitting into my logic?`.

This is the argument of a madman, isn`t it? This is the way it is. If your logic doesn`t fit into it there`s a problem with your head, not with the Existence"

- Sadhguru.


Spirituelt citat: Engelsk

"If you bring your own silly sense of order to life, you will completely miss the magnificent order of the existence"

- Sadhguru.


Spirituelt citat: Engelsk

"Are you creating poison within you or the fragrance of the Divine? This is a choice."

- Sadhguru.


Spirituelt citat: Engelsk

"Optimism and pessimism are nothing but attitudes. Either way, you are trying to deny reality"

- Sadhguru.


Spirituelt citat: Dansk

"Vi er Skabelseslyskilderne, som lyser igennem dimensionerne med evig og højintensiveret kærlighed"

- Simon Sig Bentzen.