Deep spiritual and universal understanding

Higher Selves - the eternal truth

Deep spiritual and universal understanding


Hvad er sjælen, og hvor stammer den fra?

I mange tusinde år blandt mange forskellige religioner er der blevet  snakket og debateret om, hvad sjælen er. Der er givet mange forskellige bud på, hvad sjælen er. Denne blog vil dog give dig en større forståelse af, hvad sjælen er, og hvor den stammer fra.

 

Som beskrevet under menuen `Gudselver` bliver der beskrevet, hvad og hvem Gudselverne er. Ydermere gives der en kort forklaring på, hvad sjælen er, og hvor den kommer fra. I dette blogindlæg vil jeg uddybe sjælstemaet, og give dig en større forståelse af sjælsstørrelsen.

En sjæl kan beskrives som en slags hologramkopi af dit oprindelige og autentiske Gudselv.

Forestil dig at dit Gudselv har "scannet sig selv", og denne "scanningskopi" er, hvad vi kalder sjælen. 

Du kan også forestille dig, at dit Gudselv "ser sig selv i et spejl" (dette er ikke muligt, idet der ikke eksisterer spejle i Evighedstilstanden, da dette ikke er nødvendigt for vores Gudselver, idet de ved, dybt i dem, hvem og hvad de er). Det spejlbillede af dit Gudselv kan forståes, som sjælen. Altså en tro kopi af dit oprindelige Gudselv.

Idet sjælen er en tro hologramkopi af dit oprindelige og autentiske Gudselv, er sjælen derfor også lig med dit Gudselv, så længe sjælen befinder sig i Evighedstilstanden og i Sjælsdimensionen (se forside på definition på Evighedstilstanden og Sjælsdimensionen).  Sjælen stammer altså direkte fra dit autentiske Gudselv. Ved at lytte til din sjæl (føle og mærke den) får du direkte kontakt til Gudselv. Man kan beskrive sjælen, som en slags "kanal"/"tunnel"/"link"/"bro"/"portal", som fører dig direkte til dit autentiske Gudselv. Man kan kalde sjælen for en slags indre knower (en der kender dig, og har alle svarene på hvem du er, og hvad du er i stand til. Når du kender kenderen, så har du den komplette forståelse af dig selv). Dette bringer os til en liste over, hvad sjælen er (se punkterne nedenunder):

 

1) Sjælen er 100 % kærlighed.

2) Sjælen er 100 % lys.

3) Sjælen er 100 % viden og visdom.

4) Sjælen er 100 % empatisk.

5) Sjælen er 100 % healende.

6) Sjælen er højdimensionel.

 

Så snart sjælen "sendes ind" i universet kan sjælen glemme, hvor den oprindelig kommer fra, idet universet er fyldt med begrænsninger og forhindringer for sjælen.

Sjæle der "glemmer", hvor de kommer fra kaldes Erfaringssjæle. Disse sjæle skal igennem en inkarnation (eller multiple inkarnationer) for at finde tilbage deres oprindelige sandhed, nemlig at de er og oprindelig stammer fra ren kærlighed i Evighedstilstanden.

 Dette er ikke en nem opgave for sjælen, og det hænder, at enkelte sjæle "falder" så lavt, at de begiver sig rundt i de usunde bevidsthedslag (se menuen `Andet viden` og klik på `Bevidsthedslag` for at læse mere om usunde bevidsthedslag). Disse sjæle er meget svære at "løfte" op i lyset igen, simpelthen fordi, de har "tabt" så meget af deres oprindelige selv. Det der kan foretages, med disse sjæle er konstant at minde dem om, hvem de er, og hvor de kommer fra og derpå håbe på, at man får sået et frø i deres inderste kerne, som med tiden vil vokse sig til en større sandhed, således at sjælen finder sin vej tilbage til lyset og kærligheden.

 

Mangler du svar på spørgsmål, eller har du brug for guddommelig vished og inspiration dyk da ind i dit indre og føl og mærk din sjæl. DIn sjæl har alle svar på alle de spørgsmål, som du søger svar på. Sjælen har viden og vished med "ude fra" ("ude fra" dit autentiske Gudselv). Sjælen er af dit Gudselvs "kød og blod". Sjælen har de svar, viden og visdom, som vi alle skal bruge for at befærdige os i et begrænset tredimensionelt univers. Sjælen er din åndelige guide gennem hele livet.

Det er derfor meget vigtigt ikke at undertrykke, når sjælen giver dig svar eller guddommelig guidance. Undertrykkelse af sjælen kan medføre, at ego`et (materie/kødlige hjerne) overtager, og sandsynligheden for at falde i bevidsthedslag er derfor forøget.