We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Introduktion af mig selv og til bloggens indhold

Om mig

Mit navn er Simon Sig Bentzen. Jeg er 26 år og født 03.03.1993. Jeg er født og opvokset i Kolding.

Til daglig læser jeg HA-erhvervsøkonomi (International Business-linjen) på Syddansk Universitet i Kolding.

Jeg har to søskende, Kamma og Maria, som jeg elsker lige så højt, som jeg elsker mine forældre og bedsteforældre.

Desuden bor jeg sammen med min mand (vi blev gift lørdag d. 18/08-18), som jeg flyttede ned til november 2017 i det nordlige Kolding.

Interessefelter

Jeg har en bred vifte af interesser, og herunder finder du en liste over nogle af dem:

1) Astronomi og astrofysik.

2) Geologi og palæontologi (specielt dinosaurer).

3) Biologi, kemi og fysik (specielt teoretisk fysik og partikelfysik).

4) Spiritualitet, adiologi og astrologi (selv er jeg født i Fiskens tegn).

5) Interkulturel kommunikation og marketing.

6) Poesi (jeg skriver selv digte om bl.a. egne oplevelser/erfaringer og mytologiske væsener såsom drager, feer og vareulve. Find nogle af mine digte under menuen `Egne værker`).

7) Forfatterskab (selv er jeg igang med at skrive en kombineret sci-fi fantasybog, en bog om spiritualitet og er igang med digtsamling. Find en kort beskrivelse af de bøger jeg er igang med under menuen `Egne værker`).

 

Af sportsinteresser har jeg:

1) Fodbold (som jeg selv har gået til i den lokale klub KIF; Kolding Idræts Forening).

2) Håndbold.

3) Amerikansk fodbold.

4) Badminton.

5) Snooker.

 

Min interesse for astronomi/astrofysik og palæontologi (som er studiet af forhistorisk dyre,- og planteliv, specielt dinosaurer) startede allerede, da jeg var otte år gammel. Siden da har jeg lært mig selv fagbegreber og teori inden for disse områder (samt de andre interesser).

 

Barndom, ungdom og voksenliv

Jeg gik i folkeskole på Dyrehaveskolen (som ikke længere eksisterer), hvor jeg færdiggjorde niende klasse. Jeg tog på Kolding Gymnasium og læste IB-linjen (International Baccalaureate), som svarer til den danske STX, men hvor alt undervisning foregår på engelsk (bortset fra sproglige fag som dansk, tysk, spansk og fransk).

Efter de tre år på Kolding Gymnasium tog jeg et år på HF-enkeltfag for at læse op på matematik og fysik (fra matematik B til A og fra fysik C til B). Da dette år var gået, startede jeg på Aarhus Universitet, hvor jeg læste geologi. Dette gjorde jeg kun i tre måneder, da tingene begyndte at gå ned af bakke for mig.

Som 19 årig, efter gymnasiet, begyndte jeg at høre stemmer, hallucinere (af hallucinationer så jeg drager i forskellige nuancer, størrelser, former og farver. Dette fabeldyr er derfor tæt på mit hjerte, og jeg betragter drager som mine åndelige guides) og udviklede et alkoholmisbrug. Jeg drak for at slippe for de negative stemmer, jeg hørte. Jeg stoppede på Aarhus Universitet tre måneder efter, at jeg var startet. Derefter tog jeg HF-enkeltfag i Sønderborg (som fjernstudie). Den følgende sommer gik jeg ikke til eksamen i nogle af de tre fag, jeg var tilmeldt, men besluttede mig i stedet for, at søge ind på Syddansk Universitet (som havde fået en splinternyt bygning) i Kolding. Jeg blev optaget på HA-erhvervsøkonomistudiet og startede mit studie september 2014.

Mit alkoholdmisbrug begyndte at tage til. Det samme gjorde stemmerne. Jeg havde færdiggjort tre semestre (efterår 2014, forår 2015 og efterår 2015), da jeg i april 2016 henvendte mig på Kolding Misbrugscenter og (halvanden måned før fjerde semester eksamenerne) blev stillet et ultimatum fra min familie.

D. 25 august 2016 blev jeg indlagt på PAM (Psykiatrisk Akut Modtagelse) i Kolding, hvor jeg tilbragte tre dage, inden jeg blev overflyttet til Psykiatrisk Afdeling i Vejle på den åbne afdeling. Der tilbragte jeg halavanden måned, inden jeg blev udskrevet.

August 2016 fik jeg tilegnet mig en psykiater, som følgende diagnotiserede mig med paranoid skizofreni og alkoholafhængighedsssyndrom. Jeg blev tilegnet mig en lokalpsykiater og en lokalsygeplejerske fra OPT (Opsøgende Psykose Team). Jeg fik to medicinske præparater; Det antipsykotiske præparat Risperdal og det antidepressive præparat Ciroplex.

September 2016 blev jeg endnu engang indlagt på Psykiatrisk Afdeling, denne gang i Kolding. Der tilbragte jeg 16 dage, inden jeg blev udskrevet igen.

Der gik ikke lang tid før jeg nok engang skulle indlægges. Denne gang tilbragte jeg slut november til midt december 2016 på Psykiatrisk Afdeling i Vejle. Jeg blev udskrevet fire dage før juleaften dette år.

Januar 2017 fik jeg tilegnet mig en støttekontaktperson i socialpsykiatrien i Kolding. Jeg kom på kontanthjælp og skulle gå til mentor hver 14. dag.

April 2017 mødte jeg min forlovede efter, at have chattet på en datingsite, da han inviterede til kaffe anden påskedag. Siden den dag har vi været sammen.

Slut maj ind i juni og juli fik jeg det skidt igen, og blev diagnosticeret med en depression af moderat art. August 2017 blev jeg indlagt i en uge på den ny Psykiatriske Afdeling i Vejle.

Over tid blev jeg skiftet i medicinske præparater. Jeg overgik fra Risperdal til et andet antipsykotisk præparat Abilify, og overgik fra Ciroplex til et andet antidepressivt præparat Sertralin.

Siden da har jeg haft stor nytte af både min psykiater (som er stoppet), min sygeplejerske (som jeg stadig har og som besøger mig ca. hver 14. dag), min(e) støttkontaktperson(er) og ungbehandler på Kolding Misbrugscenter (jeg blev udskrevet fra Kolding Misbrugscenter februar 2018).

Eftersom jeg overgik til nye medicinske præparater (som virker meget bedre på mig end de forrige) har jeg været stabil, og mit største ønske var at starte på mit studie igen. Dette blev virkeligt 1. februar 2018. Jeg startede, der hvor jeg slap, på fjerde semester og kom i en ny klasse.

 

Hvorfor en blog?

Jeg har valgt at oprette en blog for at sprede, hvad jeg har fået "ned" af budskaber "oppefra" og indefra. Min moster kalder det "at få downloads" og "nedslag oppefra", når Gudelverne sender budskaber til hende. Budskaber er kommet til mig, min mor, min moster og mange andre og jeg er, i samarbejde med disse, igang med at færdiggøre en bog om spiritualitet. Mere specifikt en bog om Gudselver (som jeg igennem bloggen henviser til som både Gudselver, Autentiske Selver, Virkelighedsmennesker, Evighedsmennesker, Multimennesker og Bevidsthedsmennesker. Kært barn har mange navne).

Jeg har altid haft en passion for det spirituelle, og det nogle kalder "det overnaturlige". Siden barns ben (og ind i mine ungdoms,- og voksenår) har jeg haft usædvanlige oplevelser. Usædvanlige oplevelser har min mor og moster også haft adskillige af, så derfor fremstår det overnaturlige ikke som overnaturligt for os, men mere som en realitet.

 

Jeg har altid undret mig over eksistentielle tanker såsom:

1) Hvem er vi?

2) Hvor kommer vi fra?

3) Hvad er vores plads i universet (og "uden for" universet)?

4) Findes der liv (primitivt og/eller intelligent liv) uden for vores (eller i vores) solsystem?

 

Bloggens formål

Formålet med denne blog er, at give jer læsere et større perspektiv på alt, hvad der eksisterer. Jeg vil give jer en større forståelse af, hvordan videnskab og spiritualitet går hånd i hånd, og hvordan vi alle er i stand til at åbne op for det, jeg kalder Sandhedsviden, som kommer direkte fra hjertet. Jeg vil give dig det komplette billede af det komplette multidimensionelle menneske.

 

Spiritualitet

Af spirituelle områder vil jeg skrive om:

1) Gudselver/Evighedsmennesker/Bevidsthedsmennesker/Autentiske Selver/Virkelighedsmennesker/Mutimennesker.

2) Engle (højeredimensionelle kærligheds-lys-sjælevæsener), devaer, opstegne mestre og åndelige vejledere.

3) Liv i rummet (udenjordiske civilisationstyper).

 

Videnskab

Af videnskabelige områder vil jeg komme ind på:

1) Superstrengsteorien, Supersymmetrimodellen og højere dimensioner.

2) Universets opbygning og begyndelse.

3) DNA og genetiske koder.

 

Teologi

Jeg vil også berøre de mere sensitive områder inden for teologiens verden, hvor jeg bl.a. vil udvide din horisont om forståelsen af hellige skrifter/sætninger i bl.a. Bibelen. Samtidig vil jeg forstyrre den generelle forståelse af Gudsbilledet, idet jeg introducerer dig for et nyt spirituelt Gudsbillede; Gudselverne.

 

Vigtig betragtning

Alt hvad der bliver skrevet om af spirituelle områder på denne blog udgår fra min egen viden, erfaring og lærdom, som jeg har tilegnet mig igennem mit liv indtil videre.

Jeg er dog ikke den eneste, der har denne spirituelle følelsesmæssige forståelse af alt, hvad der er. Andre mennesker jeg kender eller har læst om på internettet har samme spirituelle følelsesmæssige tilgang, som jeg har, og disse tilgange inddrages på bloggen.

På en måde kan man ikke placere Gudselverne inden for spiritualitetsfeltet, da Gudselverne er en realitet; en Sandhed. For at give et overordnet billede, vil jeg dog inkorporere Gudselverne i spiritualitetsfeltet til tider på bloggen, da flere mennesker jeg har snakket med kognitivt inddirekte kategorisere Gudselverne indenfor det alternative spektrum - Spiritualiet.

 

Afsluttende ord til forsiden

Jeg håber, at du finder denne blog interessant. I så fald er mit største formål og ønske med bloggen, at udvide dit syn på verden og universet. Jeg vil prøve vise dig, hvordan det store, og det små hænger sammen.

Mit mål er ikke at pådutte dig nogen form for religiøs overbevisning, eller overbevise dig om noget, som du skal følge. En sandhed virker aldrig hvis den påduttes os mennesker. Sandheden, om det er en teologisk ovrbevisning eller spirituel indsigt, bør aldrig markedsføres for at få os til at tilknytte os en specifik overbevisning. Sandhed bør formidles ikke påtvinges.

Den Sandhedsviden, som jeg kalder den, vil jeg præsenterere for dig som en viden  sjælen har med "udefra" og derfor eksisterer i os alle sammen. Vi mennesker bør hver især prøve at grave dybt ind i os selv for at finde svar kommende direkte fra hver vores Gudselv. 

Jeg ønsker blot, at du åbner dit hjerte og tillader kærligheden fra dit Gudselv at strømme "ind/ned" i dig og give dig tryghed, kærlighed, omsorg og medmenneskelighed. Den kærlighed, tryghed, omsorg, ro, harmoni og balance du søger, er allerede hos dig - i din sjæl.

Og din sjæl, det er dig:

I AM THAT I AM.

 

God fornøjelse med læsningen!

 

Gudselver/Autentiske Selver/Multimennesker/Evighedsmennesker/Virkelighedsmennesker (Engelsk: God-selves/Higher-Selves/Authentic-Selves/Multi-humans), som min moster har tegnet.