Deep spiritual and universal understanding

Higher Selves - the eternal truth

Deep spiritual and universal understanding


Introduktion af mig selv og til bloggens indhold

Om mig

Mit navn er Simon Sig Bentzen. Jeg er 26 år og født 03.03.1993. Jeg er født og opvokset i Kolding.

Til daglig læser jeg HA-erhvervsøkonomi (International Business-linjen) på Syddansk Universitet i Kolding.

Jeg har to søskende, Kamma og Maria, som jeg elsker lige så højt, som jeg elsker mine forældre og bedsteforældre.

Desuden bor jeg sammen med min mand (vi blev gift lørdag d. 18/08-18), som jeg flyttede ned til november 2017 i det nordlige Kolding.

Interessefelter

Jeg har en bred vifte af interesser, og herunder finder du en liste over nogle af dem:

1) Astronomi og astrofysik.

2) Geologi og palæontologi (specielt dinosaurer).

3) Biologi, kemi og fysik (specielt teoretisk fysik og partikelfysik).

4) Spiritualitet, adiologi og astrologi (selv er jeg født i Fiskens tegn).

5) Interkulturel kommunikation og marketing.

6) Poesi (jeg skriver selv digte om bl.a. egne oplevelser/erfaringer og mytologiske væsener såsom drager, feer og vareulve. Find nogle af mine digte under menuen `Egne værker`).

7) Forfatterskab (selv er jeg igang med at skrive en kombineret sci-fi fantasybog, en bog om spiritualitet og er igang med digtsamling. Find en kort beskrivelse af de bøger jeg er igang med under menuen `Egne værker`).

 

Af sportsinteresser har jeg:

1) Fodbold (som jeg selv har gået til i den lokale klub KIF; Kolding Idræts Forening).

2) Håndbold.

3) Amerikansk fodbold.

4) Badminton.

5) Snooker.

 

Min interesse for astronomi/astrofysik og palæontologi (som er studiet af forhistorisk dyre,- og planteliv, specielt dinosaurer) startede allerede, da jeg var otte år gammel. Siden da har jeg lært mig selv fagbegreber og teori inden for disse områder (samt de andre interesser).

 

Barndom, ungdom og voksenliv

Jeg gik i folkeskole på Dyrehaveskolen (som ikke længere eksisterer), hvor jeg færdiggjorde niende klasse. Jeg tog på Kolding Gymnasium og læste IB-linjen (International Baccalaureate), som svarer til den danske STX, men hvor alt undervisning foregår på engelsk (bortset fra sproglige fag som dansk, tysk, spansk og fransk).

Efter de tre år på Kolding Gymnasium tog jeg et år på HF-enkeltfag for at læse op på matematik og fysik (fra matematik B til A og fra fysik C til B). Da dette år var gået, startede jeg på Aarhus Universitet, hvor jeg læste geologi. Dette gjorde jeg kun i tre måneder, da tingene begyndte at gå ned af bakke for mig.

Som 19 årig, efter gymnasiet, begyndte jeg at høre stemmer, hallucinere (af hallucinationer så jeg drager i forskellige nuancer, størrelser, former og farver. Dette fabeldyr er derfor tæt på mit hjerte, og jeg betragter drager som mine åndelige guides) og udviklede et alkoholmisbrug. Jeg drak for at slippe for de negative stemmer, jeg hørte. Jeg stoppede på Aarhus Universitet tre måneder efter, at jeg var startet. Derefter tog jeg HF-enkeltfag i Sønderborg (som fjernstudie). Den følgende sommer gik jeg ikke til eksamen i nogle af de tre fag, jeg var tilmeldt, men besluttede mig i stedet for, at søge ind på Syddansk Universitet (som havde fået en splinternyt bygning) i Kolding. Jeg blev optaget på HA-erhvervsøkonomistudiet og startede mit studie september 2014.

Mit alkoholdmisbrug begyndte at tage til. Det samme gjorde stemmerne. Jeg havde færdiggjort tre semestre (efterår 2014, forår 2015 og efterår 2015), da jeg i april 2016 henvendte mig på Kolding Misbrugscenter og (halvanden måned før fjerde semester eksamenerne) blev stillet et ultimatum fra min familie.

D. 25 august 2016 blev jeg indlagt på PAM (Psykiatrisk Akut Modtagelse) i Kolding, hvor jeg tilbragte tre dage, inden jeg blev overflyttet til Psykiatrisk Afdeling i Vejle på den åbne afdeling. Der tilbragte jeg halavanden måned, inden jeg blev udskrevet.

August 2016 fik jeg tilegnet mig en psykiater, som følgende diagnotiserede mig med paranoid skizofreni og alkoholafhængighedsssyndrom. Jeg blev tilegnet mig en lokalpsykiater og en lokalsygeplejerske fra OPT (Opsøgende Psykose Team). Jeg fik to medicinske præparater; Det antipsykotiske præparat Risperdal og det antidepressive præparat Ciroplex.

September 2016 blev jeg endnu engang indlagt på Psykiatrisk Afdeling, denne gang i Kolding. Der tilbragte jeg 16 dage, inden jeg blev udskrevet igen.

Der gik ikke lang tid før jeg nok engang skulle indlægges. Denne gang tilbragte jeg slut november til midt december 2016 på Psykiatrisk Afdeling i Vejle. Jeg blev udskrevet fire dage før juleaften dette år.

Januar 2017 fik jeg tilegnet mig en støttekontaktperson i socialpsykiatrien i Kolding. Jeg kom på kontanthjælp og skulle gå til mentor hver 14. dag.

April 2017 mødte jeg min forlovede efter, at have chattet på en datingsite, da han inviterede til kaffe anden påskedag. Siden den dag har vi været sammen.

Slut maj ind i juni og juli fik jeg det skidt igen, og blev diagnosticeret med en depression af moderat art. August 2017 blev jeg indlagt i en uge på den ny Psykiatriske Afdeling i Vejle.

Over tid blev jeg skiftet i medicinske præparater. Jeg overgik fra Risperdal til et andet antipsykotisk præparat Abilify, og overgik fra Ciroplex til et andet antidepressivt præparat Sertralin.

Siden da har jeg haft stor nytte af både min psykiater (som er stoppet), min sygeplejerske (som jeg stadig har og som besøger mig ca. hver 14. dag), min(e) støttkontaktperson(er) og ungbehandler på Kolding Misbrugscenter (jeg blev udskrevet fra Kolding Misbrugscenter februar 2018).

Eftersom jeg overgik til nye medicinske præparater (som virker meget bedre på mig end de forrige) har jeg været stabil, og mit største ønske var at starte på mit studie igen. Dette blev virkeligt 1. februar 2018. Jeg startede, der hvor jeg slap, på fjerde semester og kom i en ny klasse.

 

Hvorfor en blog?

Jeg har valgt at oprette en blog for at sprede, hvad jeg har fået "ned" af budskaber "oppefra" og indefra. Min moster kalder det "at få downloads" og "nedslag oppefra", når Gudelverne sender budskaber til hende. Budskaber er kommet til mig, min mor, min moster og mange andre og jeg er, i samarbejde med disse, igang med at færdiggøre en bog om spiritualitet. Mere specifikt en bog om Gudselver (som jeg igennem bloggen henviser til som både Gudselver, Autentiske Selver, Virkelighedsmennesker, Evighedsmennesker, Multimennesker og Bevidsthedsmennesker. Kært barn har mange navne).

Jeg har altid haft en passion for det spirituelle, og det nogle kalder "det overnaturlige". Siden barns ben (og ind i mine ungdoms,- og voksenår) har jeg haft usædvanlige oplevelser. Usædvanlige oplevelser har min mor og moster også haft adskillige af, så derfor fremstår det overnaturlige ikke som overnaturligt for os, men mere som en realitet.

 

Jeg har altid undret mig over eksistentielle tanker såsom:

1) Hvem er vi?

2) Hvor kommer vi fra?

3) Hvad er vores plads i universet (og "uden for" universet)?

4) Findes der liv (primitivt og/eller intelligent liv) uden for vores (eller i vores) solsystem?

 

Bloggens formål

Formålet med denne blog er, at give jer læsere et større perspektiv på alt, hvad der eksisterer. Jeg vil give jer en større forståelse af, hvordan videnskab og spiritualitet går hånd i hånd, og hvordan vi alle er i stand til at åbne op for det, jeg kalder Sandhedsviden, som kommer direkte fra hjertet. Jeg vil give dig det komplette billede af det komplette multidimensionelle menneske.

 

Spiritualitet

Af spirituelle områder vil jeg skrive om:

1) Gudselver/Evighedsmennesker/Bevidsthedsmennesker/Autentiske Selver/Virkelighedsmennesker/Mutimennesker.

2) Engle (højeredimensionelle kærligheds-lys-sjælevæsener), devaer, opstegne mestre og åndelige vejledere.

3) Liv i rummet (udenjordiske civilisationstyper).

 

Videnskab

Af videnskabelige områder vil jeg komme ind på:

1) Superstrengsteorien, Supersymmetrimodellen og højere dimensioner.

2) Universets opbygning og begyndelse.

3) DNA og genetiske koder.

 

Teologi

Jeg vil også berøre de mere sensitive områder inden for teologiens verden, hvor jeg bl.a. vil udvide din horisont om forståelsen af hellige skrifter/sætninger i bl.a. Bibelen. Samtidig vil jeg forstyrre den generelle forståelse af Gudsbilledet, idet jeg introducerer dig for et nyt spirituelt Gudsbillede; Gudselverne.

 

Vigtig betragtning

Alt hvad der bliver skrevet om af spirituelle områder på denne blog udgår fra min egen viden, erfaring og lærdom, som jeg har tilegnet mig igennem mit liv indtil videre.

Jeg er dog ikke den eneste, der har denne spirituelle følelsesmæssige forståelse af alt, hvad der er. Andre mennesker jeg kender eller har læst om på internettet har samme spirituelle følelsesmæssige tilgang, som jeg har, og disse tilgange inddrages på bloggen.

På en måde kan man ikke placere Gudselverne inden for spiritualitetsfeltet, da Gudselverne er en realitet; en Sandhed. For at give et overordnet billede, vil jeg dog inkorporere Gudselverne i spiritualitetsfeltet til tider på bloggen, da flere mennesker jeg har snakket med kognitivt inddirekte kategorisere Gudselverne indenfor det alternative spektrum - Spiritualiet.

 

Afsluttende ord til forsiden

Jeg håber, at du finder denne blog interessant. I så fald er mit største formål og ønske med bloggen, at udvide dit syn på verden og universet. Jeg vil prøve vise dig, hvordan det store, og det små hænger sammen.

Mit mål er ikke at pådutte dig nogen form for religiøs overbevisning, eller overbevise dig om noget, som du skal følge.

Den Sandhedsviden, som jeg kalder den, vil jeg præsenterere for dig som en viden som sjælen har med "udefra" og derfor eksisterer i os alle sammen. Vi mennesker skal prøve hver især at grave dybt ind i os selv for at finde svar, hvis ikke de kommer direkte "oppefra" dit Gudselv. 

Jeg ønsker blot, at du åbner dit hjerte og tillader kærligheden fra dit Gudselv at strømme "ind/ned" i dig og give dig tryghed, kærlighed, omsorg og medmenneskelighed. Den kærlighed, tryghed, omsorg, ro, harmoni og balance du søger, er allerede hos dig - i din sjæl.

Og din sjæl, det er dig:

I AM THAT I AM.

 

God fornøjelse med læsningen!

 


Definition på begreber

  Nedenstående definitioner er beskrevet her på bloggen for således at give dig en begrebsramme, som har til formål at give dig et overblik og en forståelse, der hænger sammen med beskrevet tekst.på denne blog.

 

      Aura: En usynlig udstråling eller energifelt, som radierer fra en person, dyr, planter eller et objekt. I spiritualitet er en aura en udstråling som omgiver et levende væsen som dyr og mennesker eller et objekt. Virkelighedsmennesker har også en aura i Evighedstilstanden. Aura er et redskab, der kan bruges til at aflæse en persons eller dyrs tilstand følelsesmæssigt.

 

·        Bevidsthed: Bevidsthed udspringer fra Virkelighedsmenneskerne, da de er ethundrede procent ren og kærlig bevidsthed. Bevidsthed er er en tilstand, hvor man er i stand til at være opmærksom på ens egen eksistens.

 

·        Big Bang: Skabelsen af rum og tid som resultat af Virkelighedsmenneskernes ethundrede procent kærlige og rene tankeenergier, som blev samlet i et infinitesimal punkt, som kollapsede og udvidede sig.

 

·        Budbringere: Engle og devaer som bringer meddelser og/eller nyheder til mennesker om kærlighedens budskab. Budbringere kan også være menneskeroller.

 

·        Chakra: Adskillige punkter af fysisk og spirituel energi i den menneskelige krop i yogaens filosofi.

 

·        Det tredje øje: Det tredje øje er et mystisk of esoterisk koncept af et spekulativt øje, som giver en opfattelse udover ordinært syn. Det tredje øje er evnen til at forudsige, hvad der kommer til at ske. Man kan beskrive det tredje øje, som Virkelighedsmenneskerne som ser gennem universet via sjælen.

 

·        Devaer: Lysvæsener som værner om naturen. Devaer kan også være menneskeroller.

 

·        Dimensioner: Dimensioner er en egenskab af rum og eksempler på dimensioner er længde, højde og bredde. Dimensioner er en slags frekvenser til sjælstilstandende.

 

·        Erfaringssjæle: Sjæle som skal erfare om kærlighedens budskab, og målet er at stige på Sjælsbarometeret. Erfaringssjæle er påtaget roller i de forskellige universer, som Virkelighedsmenneskerne kan påtage dem. Erfaringssjæle holder til i dimensionerne 1-6.

 

·        Evighedstilstanden: En tilstand ”uden for” og ”imellem” universerne. Det er i denne tilstand, at vores Gudselvere eksisterer evigt. Det er en tilstand af evig væren.

 

·        Følelser: Redskaber til at forstå os selv og andre såsom sorg, vrede og glæde. I Evighedstilstanden er der kun en følelse, og den er af kærlighed.

 

·        Gudselver/Virkelighedsmennesker/Evighedsmennesker/Multimennesker: Intetkøns-mennesker, som eksisterer i Evighedstilstanden. Disse Virkelighedsmennesker er os kødlige menneskers højere individuelle selv; Vores oprindelige og virkelige Jeg. Disse lysbevidsthedsmennesker skaber universer, med ethundrede procent kærlig og kodet tankeenergi hele tiden, for så at træde ned i et kødligt legeme (os mennesker) via sjælen for at opleve kærlighed til hinanden i en lavere tilstand end Evighedstilstanden.

 

·        Harmoni: En tilstand hvori mennesker f.eks. lever i fred. Harmoni indebærer også ligeværdighed og fred, hvilket er tilstande, man kan være i.

 

·        Instinkter: Instinkter er medfødte typisk fikserede møsntrer af adfærd i dyr og mennesker som respons til bestemte stimuli.

 

·        Intuition: Evnen til at forstå noget instinktivt uden brug af bevidste begrundelser. Intuitionen er alle sanser samlet i et via sjælen til Virkelighedsmenneskerne. Lytter vi til intuitionen ”herninde” i universet, vil vi følge det bedste for os ”herinde” i universet.

 

·        Kærlighed: Kærlighed udspringer fra vores Virkelighedsmennesker i Evighedstilstanden og er projiceret ind i universerne. Kærlighed er den stærkeste kraft vi har og kan give hinanden.

      

Lyshinde: Alle Gudselver har en lyshinde omkring sig. Denne lyshinde har flere funktioner såsom, at beskytte Gudselverne fra negative energier (hvis disse trænger ind i Evighedstilstanden). Lyshinden kan derfor kaldes for en ekstra "sikkerhedsforanstaltning" mod negative energier. Lyshinden holder Gudselvernes bevidsthedslegeme sammen, og samtidig forbinder lyshinden Gudselverne. Når Gudselverne tilfører hinanden kærlighed (som de gør konstant og kontinuerligt), lyser lyshinden meget op. Kærlighed opbevares i lyshinden og deles blandt Gudselverne i ligeværdighed.

 

·        Lysskibe: Højt vibrerende/højfrekvente inter,- og ekstragalaktiske stjerneskibe.

 

·        Lysvæsener: Et andet ord for engle og devaere som eksisterer i en højere dimension end tre dimensioner. Lysvæsener gælder også menneskesjæle.

 

·        Medmenneskelighed: Evnen til at give kærlighed til et andet menneske end sig selv.

 

·        Mørk energi: Mørk energi giver en `modsatrettet tyngdetiltrækning`, som accelererer universets udvidelse. Mørk energi kan ikke vekselvirke med elektromagnetisme og dermed ikke med fotoner (lys) og kaldes derfor mørk. Mørk energi udgør 73 % af universets stof-energi kontent. Forskere opdagede denne accelererende udvidelse i 1998 ved at beregne afstanden til nogle supernovaer i andre galakser og sammenligne disse afstande med galaksernes hastighed væk fra os.

 

·        Omsorg: Evnen til at trøste og elske et andet menneske end sig selv.

 

·        Portaler: En "døråbning" eller en anden form for indgang til højere dimensioner.

 

·        Rensningshaller/Healingsområder: ”Områder” hvori udsatte sjæle bliver ”renset” for negative energier inden disse rejser tilbage til hver sit Gudselv. Områderne befinder sig i Sjælsdimensionen (se Sjælsdimensionen).

 

·        Simuleringshypotesen: Denne hypotese foreslår at virkeligheden, Jorden og universet inkluderet, er en kunstig simulering. Enkelte forskere foreslår, at universet bliver simuleret af en type III civilisation (se definition på type III civilisation). Simuleringshypotesen understøtter emnet om, at Virkelighedsmennesker har simuleret universer, som forekommer som en slags arenaer, hvori mennesket skal kæmpe for at vise hinanden kærlighed på en lavere dimension end Evighedstilstanden.

 

·        Singularitet: En gravitionel singularitet er et punkt, hvori en masse går mod uendeligt. Dette forårsager en uendeligt krumning af rumtiden. Herunder sorte/hvide huller.

 

·        Sjæl: Et hologramkopi af Virkelighedsmennesket som sendes ”ind” i et univers.

     

Sjælerejser: Sjælerejser er en ”rejser”/et indblik ind i dig selv. Sjælerejser tillader, at du løfter dit spirituelle energi-lyslegeme og bevidsthed omkring dig selv og universet. Ved Sjælerejser udforsker du universets enoorme energibevidsthedsfelt og lader dig forbinde (connecte) med denne. Sjælerejser kan give dig fornyet energi, hvis du føler, at dit batteriniveau er lavt.

 

Sjæletadier: Sjæle eksisterer på forskellige stadier, forskellige forståelsesniveauer, når de er "koblet på" et fysisk legeme "inde" i et univers. Sjælestadier kan opdeles i adskillige stadier. Disse stadier skal nærmest forståes som livsstadier(babysjæle, unge/teenage-sjæle, modne/erfarende sjæle, gamle sjæle og observatørsjæle).

 

·        Sjælsbarometer: En måleenhed hvori sjælen kan placeres på en skala, som bedømmer, hvor oplyst sjælen er om sig selv, andre, universer og sit højere selv. Lav score indikerer lav/ringe selvforståelse. Høj score indikerer høj/god selvforståelse.

 

·        Sjælsdimensionenerne: Sjælsdimensioneernen er dimensionerne 1-11 altså derfor dimensioner, som er under Evighedstilstanden. I denne dimension holder sjæle til, hvis ikke de er tilkoblet et kødeligt legeme. I Sjælsdimensionenerne eksisterer rensningshaller/healingsområder (se Rensningshaller/Healingsområder).   

 

      Sjælsdæmoner: Sjælsdæmoner/faldne sjæle er sjæle, som befinder sig i et usundt bevidsthedslag. Sjælsdæmoner kan vise sig i kødlig form, men også som et andet lavdimensionelt væsen. Sjælsdæmoner har ikke kontakt til sit Gudselv (forbindelsen er cuttet). I stedet dyrkes negative energier, egoisme og selvcentrisme. Disse væsener ligger lavt på Sjælsbarometeret.

 

Sjælsportaler: En Sjælsportal fungerer som en passage. En overgang/passage fra punkt A til punkt B.Vedrørende sjælen er denne overgang/passage fra punkt A, Gudselvet i Evighedstilstanden, til punk B, det kødlige legeme "inde" i universet.

 

·        Skabelse: Processen hvori Virkelighedsmennesker skaber universer via ethundrede procent kærlig og kodet tankeenergi. Skabelse er hvad bevidsthed er kommende fra Virkelighedsmenneskerne. Det er den sidste sandhed.

 

Skabelseskilde(r): Skabelseskilder er kilder, som evner at skabe (i god eller i ond tro), når som helst ved brug af tanekeenergi. Eksempler på Skabelseskilder er Gudselver (som skaber universer med kærlig tankeenergi i god tro), og sjælsdæmomer (som skaber mørke med negativ tankeenergi i ond tro).

 

 

·        Superstrengsteorien: En teori der beskriver universets mindste bestanddele; Superstrenge. Superstrengenes vibration bestemmer, hvilken partikel, der er tale om. Teorien beskriver, at der eksisterer flere dimensioner i vores univers, som er rullet op i sig selv. Superstrengsteorien er indenfor emnet teoretisk fysik, som er fysik der stort set bruger matematik som redskab. Teorien beskæftiger sig med emner som højere dimensioner, ormehuller og singulariteter.

 

·        Supersymmetriteorien: En teori som beskriver, at alle partikler har en supersymmentrisk partner partikel kaldet en spartikel.

 

·        Svingninger: Kontinuerte ændringer fra en punkt eller tilstand til en anden.

 

·        Symboler: Kodninger ilagt universet fra skabelsesprocessen af disse.

 

Tankemanifestation: Evnen til bevidst at fysisk realisere og virkeliggøre tanker fra din sjæls skabelseskraft, som har sin oprindelighed i dit autentiske Gudselv i Evighedstilstanden. Dermed defineres mennesker som Skabelseskilder både i et fysisk legeme ("inde i universet"), og som lyslegemer ("uden for universet"). 

·       

          Tanker: Tanker er handlingen eller processen med at tænke. Tanker er et produkt af mental aktivitet, som et menneske tænker i sin kødlige legeme med hjernen.

 

·        Tilgivelse: Evnen til at se bort fra og stadig elske andre som har påtvunget dig sorg eller ulykke.

 

·        Tilkobling: Processen hvori sjælen kobler sig til et kødeligt legeme.

 

·        Tilstande: Stadier af energier hvorpå Evighedstilstanden er den højeste tilstand, dernæst Sjæltilstanden, som er en evig væren tilstand, Mesterstadiet og de andre dimensioner derefter.

 

·        Type I civilisation: En type I civilisation, også kaldet en planetarisk civilsiation, har kapacitet til at udnytte al energien fra deres hjemplanet såsom energi fra vejret, jordskælv, vulkaner samt energien fra den nærmeste stjerne.

 

·        Type II civilisation: En type II civilisation, også kaldet en stellar eller interplanetarisk civilisation, er i stand til at udnytte al energien, der kommer fra den nærmeste stjerne samt omkringliggende planeter i solsystemet.

 

·        Type III civilisation: En type III civilisation, også kaldet en galaktisk civilisation, er i stand til at udnytte energi fra alle stjerner, planeter og sorte huller i den galakse, den bor i.

 

·        Type IV civilisation: En type IV civilisation, også kaldt en intergalaktisk civilisation, er i stand til at udnytte energier fra galakser i hele universet. Man kan derfor kalde denne civilisation for en universel udenjordisk civilisation. Denne type civilisation kan udnytte energi fra hele universet. Denne type civilisation er hypotetisk.

 

·        Type V civilisation: En type V civilisation udnytter energi fra multiple universer, og kan beskrives som en multiuniversel kultur.. Denne type civilisation er hypotetisk.

 

·        Uendelighed: Evig i tid, t = ∞ og rum. Eksempler på uendelighed er Virkelighedsmenneskerne og Evighedstilstanden.

 

·        Univers(er): Arenaer hvori kærlighed skal testes i forskellige dimensioner. Universer bliver skabt af Virkelighedsmennesker i Evighedstilstanden fra ren og kærlig bevidst tankeenergi, som kommer direkte fra Virkelighedsmenneskerne. Universer er forskellige fra hinanden, idet hvert univers indeholder hvert sit antal dimensioner, fundamentalkræfter og naturlove.

 

Åndelige vejledere: Åndelige vejledere kan være ens kære afdøde (og forfædre), opstegne mestre, engle (skytsengle eller ærkeengle) eller dyr (samt fabeldyr såsom drager)

 

 

 

v

 

Gudselver/Autentiske Selver/Multimennesker/Evighedsmennesker/Virkelighedsmennesker (Engelsk: God-selves/Higher-Selves/Authentic-Selves/Multi-humans), som min moster har tegnet.