We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Twin flames = Dualitetsprincippet

Begrebet Twin Flames er nu til dags blevet fortolket med adskillige aspekter og parametre i spil. I følgende afsnit har jeg forsøgt, at samle forskellige menneskers fortolkninger af Twin Flames.

Herunder vil jeg dog præsentere, hvad jeg forstår som Twin Flames, som er forskellig fra den opfattelse, som den generelle borger måske har af begrebet af Twin Flames.

 

Twin Flames er en dualitet

Jeg tror, at begrebet Twin Flames er blevet misforstået i nutidens globale verden.

Twin Flames bør forståes, som mødet mellem hvert menneskes egne indre maskuline og feminine sider, som atter forenes til det hele komplette menneske. Dvs. at Twin Flame begrebet er en afspejling af dualitetsprincippet i hvert enkelt menneske. Vi mennesker har en Twin Flame, når vi hver især opdager vores egen bedre halvdel. 

Individet går fra at blive en halvdel til en helhed, som foregår hos hvert eneste menneske. 

Det er ikke alle, som det lykkedes for at finde sin egen bedre halvdel. Dette kan medføre følelsen af ensomhed, manglende omsorg og utilstrækkelig forståelse af egen identitet. 


Twin Flames: Den generelle opfattelse opsummeret

Sammenfattende beskrivelse af Twin Flames med inspiration fra internettet

I dette afsnit forsøger jeg, at sammenfatte den brede forståelse af begrebet Twin Flames. For mange af Jer læsere kan dette måske fremstå som værende generaliserende eller mangelfuldt. Jeg er enig. Det er blot fordi den moderne forståelse af Twin Flames har et twist af New Age, som overordnet beskæftiger sig med alt energi eksisterende i et univers, men mangelfuldt i beskrivelsen af, hvad der eksisterer "uden for" universerne - nemlig Gudselvernes eksistens i Evighedstilstanden.

Et moderne New Age perspektiv på Twin Flames

Alle har en Twin Flame og man vil før eller siden mødes med vedkommende. Man har altid kontakt med sin Twin Flame (på et åndeligt eller ubevidst plan), også selvom ens Twin Flame bor på den anden side af Jorden. Når du mødes med din Twin Flame, vil der forekomme en acceleration af åndelig udvikling. For at blive forenet med sin Twin Flame kræves det, at man har en dyb åndelig forståelse af, hvem man er set i perspektiv som et åndeligt væsen på en spirituel rejse i en kødlig krop i univers-rummene.