Deep spiritual and universal understanding

Higher Selves - the eternal truth

Deep spiritual and universal understanding


Multimennesket: Fællesheden, individualiteten og legemet

Fællesheden

Hvert Virkelighedsmenneske (hvert menneskes oprindelige Jeg) eksisterer i Evighedstilstanden, og har haft en rolle i skabelsen af universerne.

 

Esoteric Christianity

Selvom ovenstående billede hedder "Esoteric Christianity" kunne billedet sagtens illustrere, Gudselverne i samhørighed i Evighedstilstanden. Når kunstnere, specielt inden for spiritualitet og teologi, tegner/maler billeder med kristne budskaber, hænder det, at de faktisk ender med at tegne/male Gudselver. Underbevidst tegner/maler de faktisk, hvad sjælen ved. Se link (link 1) for billedets henvisning.

 

Der er kun Gudselverne i Evighedstilstanden; den evige sandhedstilstand. Vi er uendelige, derfor er Evighedstilstanden uendelig. Virkelighedsmennesket er selve definitionen af begrebet Evighed. Evighedstilstanden er den virkelige virkelighed, hvorimod universerne, som vi har skabt kun er midlertidige illusionære virkeligheder, da universer ikke har en uendelig tilstand, men er begrænset inden for det, vi kalder en tidsramme. Uendeligheden er stedet uden begyndelse og uden ende, og er Virkeligedsmenneskernes uendelige ène verden. Selv er Virkelighedsmenneskerne uden begyndelse og uden ende. De er uendelige eksisterende, fantastisk strålende og enestående individualiteter i et uendeligt antal. Hvert enkele Virkelighedsmenneske er ligeså vigtig, som den fælleshed, der eksisterer blandt Virkelighedsmenneskerne. De er som èt fantastisk fællesskab. De kan alt og ved alt. De er alle tings skabere. De skal ikke tænke sig til noget eller føle sig til noget. De er absolut viden; kan, ved og føler alt ved alt hele tiden hver især.

Gudselverne er ikke forbundet. Gudselverne føler sig forbundet. Alt handler om følelsen.

Magenta Parcifal in the Heart

Dette billede illustrerer Gudselvernes evige, kærlige og smukke tilstandsform. Se link (link 2) for billedet henvisning.

 

Gudselvernes tanker (bevidsthed) er i èt med deres følelser (hjerte). De har bare fuld potentiale. De er som et stort netværk ligesom neuronbanerne i hjernen eller som træerne i skoven. Virkelighedsmenneskerne udsender og modtager kærlighed fra hinanden og sig selv samtidig i samhørighed. Virkelighedsmennesker kommunikerer også i ét nu, via det hjertets lys, som de udstråler.

Self and Community ~ Pentacost in pastels, movingthesoulwithcolor.com

Dette billede illustrerer Gudselvernes samhørighed. Fællesskabt tankeenergi i et infinitisimalt punkt til skabelse af univers(er), (se link 2 for billedets henvisning).

 

Fællesskabet uden for universerne er så stærkt, at det ikke kan brydes. Kærligheden kraft, der binder Virkelighedsmenneskerne sammen, er uendlig stærk og ubetinget. Virkelighedsmenneskerne elsker hinanden så meget, som de elsker sig selv i ligeværdighed. Det er derfor, at de har valgt at skabe universer. De vil teste, om mennesket kan elske sig selv og andre lige så højt, som Evighedsmenneskerne gør det i Evighedstilstanden, men bare på et tredimensionelt plan. Universerne bliver et slags arenaer/spilrum, hvori Virkelighedsmenneskerne spiller kærlighedens spil. Det er et farligt spil, da sjælene kan synke langt ned og blive onde og dyriske uden nogen form for medmenneskelighed, næstekærlighed og tilgivelseevne.

Fællesheden blandt Virkelighedsmenneskerne er ubrydelig, og således skal det fortsætte med at være. Det er derfor, at sjæle skal ”renses”, inden de drager tilbage til deres Virkelighedsmenneske, således at sjælene ikke medbringer ondskab ud i Evighedstilstanden. Dette ville være katastrofalt for Virkelighedsmenneskernes samhørighed og fælleskab. Kærligheden skal være det eneste, der er til stede i Evighedstilstanden, idet det er den, vi bygger vores eksistens på. ”Uden for” universerne har vi samme tilstand af følelsen af kærlighed og denne kærlighedsfølelse giver os fornemmelsen af at være én enhed.

I ovenstående billede ses Virkelighedsmenneske som er bundet til hinanden af ren kærlighed i fælleshed. Billedet er tegnet af min moster.

 

1) http://www.networkedblogs.com/blog/esoteric_christianity

 

2) http://movingthesoulwithcolor.com/paintings

 


Multimennesket: Fællesheden, individualiteten og legemet