We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Multimennesket: Fællesheden, individualiteten og legemet

Fællesheden

Hvert Virkelighedsmenneske (hvert menneskes oprindelige Jeg) eksisterer i Evighedstilstanden, og har haft en rolle i skabelsen af universerne.

Gudselverne i den evige tilstand

Der er kun Gudselverne i Evighedstilstanden; den evige sandhedstilstand. Vi er uendelige, derfor er Evighedstilstanden uendelig. Virkelighedsmennesket er selve definitionen af begrebet Evighed. Evighedstilstanden er den virkelige virkelighed, hvorimod universerne, som vi har skabt kun er midlertidige illusionære virkeligheder, da universer ikke har en uendelig tilstand, men er begrænset inden for det, vi kalder en tidsramme. Uendeligheden er stedet uden begyndelse og uden ende, og er Virkeligedsmenneskernes uendelige ène verden. Selv er Virkelighedsmenneskerne uden begyndelse og uden ende. Gudselverne er uendelige eksisterende, fantastisk strålende og enestående individualiteter i et uendeligt antal. Hvert enkelt Virkelighedsmenneske er ligeså vigtig, som den fælleshed, der eksisterer blandt Virkelighedsmenneskerne. Vi er som èt fantastisk fællesskab. Vi kan alt og ved alt. Vi er alle tings skabere. Vi skal ikke tænke sig til noget eller føle sig til noget. Vi er absolut viden; kan, ved og føler alt ved alt hele tiden hver især.

Det handler om følelsen

Gudselverne er ikke forbundet. Gudselverne føler sig forbundet. Alt handler om følelsen. Gudselvernes tanker (bevidsthed) er i èt med deres følelser (hjerte). Vi har bare fuld potentiale. Vi er som et stort netværk ligesom neuronbanerne i hjernen eller som træerne i skoven. Virkelighedsmenneskerne udsender og modtager kærlighed fra hinanden og sig selv samtidig i samhørighed. Virkelighedsmennesker kommunikerer også i ét nu, via det hjertets lys, som vi udstråler.

Fællesskabets styrke

Fællesskabet uden for universerne er så stærkt, at det ikke kan brydes. Kærligheden kraft, der binder Virkelighedsmenneskerne sammen, er uendlig stærk og ubetinget. Virkelighedsmenneskerne elsker hinanden så meget, som vi elsker os selv i ligeværdighed. Det er derfor, at vi har valgt at skabe universer. Vi vil teste, om mennesket kan elske sig selv og andre lige så højt, som Evighedsmenneskerne gør det i Evighedstilstanden, men bare på et tredimensionelt plan. Universerne bliver et slags arenaer/spilrum, hvori Virkelighedsmenneskerne spiller kærlighedens spil. Det er et farligt spil, da sjælene kan synke langt ned og blive onde og dyriske uden nogen form for medmenneskelighed, næstekærlighed og tilgivelseevne. Fællesheden blandt Virkelighedsmenneskerne er ubrydelig, og således skal det fortsætte med at være. Det er derfor, at sjæle skal ”renses”, inden disse drager tilbage til deres Virkelighedsmenneske, således at sjælene ikke medbringer ondskab ud i Evighedstilstanden. Dette ville være katastrofalt for Virkelighedsmenneskernes samhørighed og fælleskab. Kærligheden skal være det eneste, der er til stede i Evighedstilstanden, idet det er den, vi bygger vores eksistens på. ”Uden for” universerne har vi samme tilstand af følelsen af kærlighed og denne kærlighedsfølelse giver os fornemmelsen af at være én enhed.

Gudselvernes evige kærlige fællesfølte kærlighed til hinanden. Billedet er tegnet af min moster. Credit Dorrit Bjerg


Multimennesket: Fællesheden, individualiteten og legemet

Individualiteten og legemet

Individualiteten og legemet Hvert enkelt Virkelighedsmenneske indeholder hver især alle dimensioner i sig. Hvert menneskes Virkelighedsmenneske kan derfor beskrives, som et individuelt Multimenneske, som kan, ved, føler og indeholder alt i kærlighedens navn. Et Multimenneske er et menneske, der kan mere end blot en ting. Derfor er Virkelighedsmennesker virkelige Multimennesker.

Et smukt plasmabevidsthedslegeme

Hvert kødlig menneskes Virkelighedsmenneske, hver især i vores evige tilstand, er sande Multimennesker. Vi er dem, vi er hver især. Vores legemer er lige så unikke som individualisten og fællesheden. Hvert menneskes Virkelighedsmenneske har sendt rene og kærlige tankeenergier, som koder for alt, til skabelsen af universerne. Hvert univers indeholder de tankeenergier og kodninger, som hvert univers vil udvikle sig efter. Kodninger er blevet bestemt i samhørighed blandt Virkelighedsmenneskerne i ligeværdighed i Evighedstilstanden. Hvert enkelt universforløb er derfor bestemt på forhånd. Virkelighedsmenneskene kan ikke interferere med universforløbene, når universerne først er sat i svingning. Virkelighedsmenneskerne kan “kun” inteferere ved at til, - eller frakoble sjælsbilledet et legeme i universet, så snart universet har udviklet legemer (mennesker) til, at dette kan lade sig gøre.

Gudselverne legeme fortsat

Virkelighedsmenneskernes legeme ligner det kødelige menneskets legeme på en prik blot i ”plasma-form”/energiform og ikke i atomar og molekylær form. Gudselverne har også en slags "hinde" omkring dem - en lyshinde af plasma. Denne lyshinde af plasma har flere funktioner som:

1) Ekstra beskyttelse således at negative energier vil pralle af, hvis det skulle prøve at påvirke Gudselverne. Nærmest en form for ekstra "sikkerhedsforanstaltning"imod negative energier.

2) Lyshinden forbinder Gudselverne (ligesom auraen gør det, læs nedenstående tekst).

3) Lyshinden holder bevidsthedslegemet "sammen", så bevidsthedslegemet ikke ender som en "klump" af energi.

4) Når Gudselverne "tilfører" hinanden kærlighed, lyser lyshinden ekstra op og holder kærligheden inde i hinden (idet Gudselverne konstant og kontinuerligt tilfører hinanden kærlighed, lyser lyshinden altid op).

På en måde opbevarer lyshinden kærlighed. Vi kan kalde Virkelighedslegemet for et bevidsthedslegeme, idet Virkelighedsmennesker er sande bevidsthedslegemer. Vi er ren kærlighed af bevidsthed.

Gudselverne - Aura og dennes funktion

Virkelighedsmenneskerne har hver især en ren og smuk aura rundt om sig. Virkelighedsmenneskernes aura flettes ind i hinanden, således det er muligt for Virkelighedsmenneskerne at mærke og føle hinanden i et nu. Auraerne har alle nuancer og er omridset af kærlighed. Derfor er auraer vigtige i forståelsen af et Virkelighedsmenneske. Det samme gælder ”herinde” i universet. Hvert menneske har en aura, og denne aura fortæller noget om personers tilstand. Hvis man kan aflæse auraen, kan man også aflæse personens velbefindende. Auraen kan altså bruges, som en indikator til at forstå et andet menneske. Det er et brugbart redskab for situationsfornemmelse.

"Inde i" og "uden for" universet

”Inde i” universet er vores kroppe tunge, fordi kroppene er lavet af atomar masse. ”Uden for” universerne er vores krop højfysisk lys. Det er vigtigt at realisere, at vi både har en krop ”inden i” universet og ”uden for” universerne, men at der er forskel vedrørende, om du befinder dig ”inden i” eller ”uden for” et univers. Man kan sige, at den kødlige atomare krop er lavet af materie, hvorimod den højfysiske krop vi har ”uden for”, universerne er lavet af højfysisk manifisteret lys. Dette lys vil forekomme plasma-agtigt for at give et billede af det. Vi har ikke ord til at beskrive Virkelighedsmenneskenes smukke legeme, så det er derfor en fordel af implantere et mentalt billede af, hvordan Virkelighedsmenneske ser ud.

Vigtig læresætning

"Uden Gudselvernes eksistens ville individualitetsprincippet inde i universet ikke eksistere blandt kollektivet, da Gudselvernes egen individualitet i kollektivet afspejles inde i universet".

Gudselvernes tilkobling på en kødlig krop via sjælen. Skemaet er fremstillet af forfatteren selv

Gudselv indsender sjælshologramkopi "ind i" et univers, som kobler sig på en fysisk menneskekrop. Billedet er tegnet af min moster. Credit: Dorrit Bjerg