Deep spiritual and universal understanding

Higher Selves - the eternal truth

Deep spiritual and universal understanding


Universets begyndelse, opbygning og slutning

I denne menu vil jeg beskrive, hvordan universet startede, og hvordan universet er opbygget. Jeg kommer ind på alt fra Superstrengsteorien til den såkaldte "Gudspartikel" , Higgs-bosonen.

Ydermere vil der blive beskrevet, hvordan universet måske for sin slutning. Forskere har udviklet teorier om universet slutning, og enkelte af disse vil blive beskrevet her.