We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Introduktion til universets sammensætning og Superstrengsteorien

For ca. 13,9 milliarder år siden blev vores univers dannet efter en kolossal eksplosion, som i dag er kendt som The Big Bang. I realiteten ville braget være uden lyd (da universet ekspanderede sig i vacuum), men universet lyste voldsomt op, og udvidede sig ufattelig hurtigt (inflation), som en boble der bliver pustet op, så begivenheden kunne i realiteten kaldes The Big Blitz.

Big Bang teorien er en anerkendt teori inden for videnskabens verden, da målinger af kosmisk baggrundsstråling og den eksponentielle voksende udvikling og forskning inden for astronomi og astrofysik har gjort det mulig at beregne selv den fjerneste galakses masse med præcision. En milliardtedel af et sekund efter Big Bang blev Higgs-feltet udbredt i universet og splittede den elektrosvage og den stærke kernekraft ad. Higgs-feltet har størrelse men ikke retning, og uden Higgs-feltet ville elementarpartiklerne være masseløse. Higgs-feltet er ansvarlig for, at elementarpartikler har masse og kan vekselvirke med feltet. Derimod er det ikke alle partikler, som vekselvirker med Higgs-feltet. De kraftbærende partikler, som fotoner og gluoner vekselvirker ikke med Higgs-feltet. Disse partikler har ingen masse, men er i stedet bærer af de fire fundamentale kræfter, som er;

 

Den elektromagnetiske kraft (fotoner)  

           Gravitation (gravitoner)[1]

3)      Den svage kernekraft (W+/- og Z0 bosoner)

4)      Den stærke kernekraft (gluoner)

 

Higgs-feltet indeholder Higgs-bosonen, som partikelforskere har søgt efter i mere end 40 år foreslået af partikelfysikeren Peter Higgs. Den 4 juli 2012 observerede ATLAS og CMS holdene ved LHC (Large Hadron Collider) en ukendt boson[1]. Det var først den 14 marts 2013, at CERN konstaterede, at fundet af den nye boson var en Higgs-boson. I partikelfysikkens verden er partikler delt ind, i det man kalder Standardmodellen. Denne model beskriver alle partikler der findes, hvilken type partikel de er, og hvordan partiklerne vekselvirker. Lad os være ærlige omkring Standardmodellen. Det er en af de grimmeste teorier nogensinde fundet på i videnskabens verden. Det er en teori, som kun en mor kan elske. 36 kvarker og anti-kvarker, 19 eller flere frie parameter, three generationer af overflødige partikler, hele bundter af gluoner, Yang.Mills partikler, og Higgs-bosoner. Du bliver næsten forvirret over, at få Standardmodellen til at give mening. Ydermere Standardmodellen beskriver kun 4 % af stof-energi indholdet I universet. Kun 4 %. Mørkt stof beskriver 23 %. Mørk energi beskriver 73 %. Så et stort stykke af universet mangler. Desuden fejler Standardmodellen i at beskrive gravitation. Så Standardmodellen kan umuligt være den endelige model på universets sammensætning.

Indtil år 2013 manglede Standardmodellen en enkelt brik. Standardmodellen manglede Higgs-bosonen. Dette betyder, at hvis Higgs-bosonen ikke blev fundet ville Standardmodellen og vores forståelse af universet være forkert og alt arbejde skulle laves om. Ud over Standardmodellens forudsigelse, at Higgs-bosonen eksisterer, er der en anden teori, Supersymmetrimodellen, som beskriver tilstedeværelsen af hele fire Higgs-bosoner. Supersymmetrimodellen beskriver også, at alle partikler og antipartikler har en supersymmetrisk partner partikel (en såkaldt spartikel). Disse partikler er stadig hypotetiske, men kan være med til at øge forståelsen af partiklernes tilstedeværelse og måde at vekselvirke på, hvis de bliver fundet i fremtiden. Samtidig giver Supersymmetrimodellen den forklaring, at alt i universet er ilagt kodninger ligesom en computer arbejder med et-taller og nul-taller som kodninger, såkaldte binære tal. Disse kodninger giver en formodning om, at universet er planlagt og ikke tilfældigt opstået. Supersymmetrimodellen springer ud fra den såkaldte Superstrengteori, som beskriver, at alt i universet er opbygget af meget små vibrerende strenge med en formodet længde på 10-33 centimeter. Strengenes frekvens/vibration afgør, hvilken partikel, vi har med at gøre. Ud over dette, siger Superstrengsteorien, at universet blot er ét univers ud af mange. Forestil dig at universet er en vanddråbe i Atlanterhavet. Alle andre vanddråber i Atlanterhavet er formodede universer lignende eller forskellig fra vores univers.

 

Our universe is bubble, floating in an ocean of other bubbles

Vores univers er en boble, som flyder i et ocean af andre bobler

(Prof. Michio Kaku)

 

Det vil sige, at vores univers blot er en ud af et uendeligt antal af andre universer. I disse universer hersker der måske endda andre fundamentale og fysiske forhold forskelligt fra vores. Ikke nok med teorien om multiverser, så forklarer Strengteorien også, at der findes 11 dimensioner i vores univers. 12 dimensioner er for meget, og 10 er for lidt. 11 dimensioner er det højeste antal dimensioner, vores univers kan have. Disse 11 dimensioner gør det muligt for de fire fundamentalkrafter, at arbejde sammen i vores univers. Hvis universet havde 12 dimensioner, ville der være ”for meget plads”, og universet ville gå til grunde, og hvis der var 10 dimensioner, ville der være ”for lidt plads”, og universet ville gå til grunde. 11 dimensioner er det perfekte antal dimensioner i vores univers for de fire fundamentalkræfter at arbejde sammen i.

Denne videnskabelige beskrivelse af universet skal ikke underbygge eller understøtte sandhedsviden. Den skal blot forklare, hvordan videnskab og spiritualitet hænger sammen og understøtter hinanden. Dette er en del af Virkelighedsmenneskernes kreativitet. Virkelighedsmenneskerne har koblet videnskab og spiritualitet sammen, så vi mennesker får den fulde forståelse af:

 

1)      Skabelsen af universerne og alt der er deri.

-          Hvordan det hele startede, og hvem der satte det hele svingning.

      Ovenstående billede repræsenterer et diagram over universets forløb. I nedenstående link (link 2) finder du henvisningen til billedet.

 

2)      Universets struktur og opbygning både på den mindste og største skala.

-          Relativitetsteori versus kvantemekanik.

 

3)     Symboler, som er lagt til os mennesker, hvormed vi kan finde paralelle tråde tilbage til vores virkelige Virkelighedsmenneske.

-          Eksempler på symboler er fraktaler, sommerfugle og mange andre.

     Ovenstående er et eksempel på en fraktal (kaldet Mandelbrot set). I nedenstående link (link 3) finder du henvisningen til billedet.

 

4)      Hvem vi er, og hvad vores plads i universet er.

-        Virkelighedsmennesker i Evighedstilstanden på kødlig rejse gennem sjælen i et tredimensionelt univers.

Ovenstående billede repræsenterer Gudselvere, som "kigger ind i" et univers. Billederne er tegnet af Kirsten Husum.[1] http://home.cern/topics/higgs-boson

 

2) https://www.zmescience.com/space/astrophysics-space/big-bang-history-15092017/

 

3)  http://www.pbs.org/wgbh/nova/physics/mandelbrot-fractal.html

 

 [1] Gravitoner er hypotetiske partikler, da disse ikke er påvist i videnskabelige eksperimenter (endnu).