We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Som i det store så i det små

Universet er strukturet på en meget bestemt måde. Dette har fysikere kunne konstatere gennem observationer både i den lille verden, der omhandler atomer, men også i det store, som har med galakser at gøre.

Så spørgsmålene lyder:

1) Hvem eller hvad står bag universets opbygning og struktur? - Er det én Gud eller flere guder?

2) Hvorfor er universet struktureret frem for kaotisk? - I universet er der orden, men hvorfor orden frem for kaos?

3) Er det tilfældigt at universet er struktureret, eller er denne struktur planlagt? - Hvis det er planlgt, hvem eller hvad står bag planlæggelsen?

 

Hvad ser videnskaben?

Gennem observationer har forskere fundet ud af, at elektroner bevæger sig om atomkernen, planeter bevæger sig om stjerner, stjerner bevæger sig rundt i galaksen, og galakser bevæger sig rundt om hinanden. Det er den samme natur, vi finder både i det små (atomer) og i det store (galakser). Det virker, som om denne natur er blevet planlagt. Dette viser sig også at være tilfældet.

Virkelighedsmenneskerne, i deres fællesskabte tankeenergi i skabelsen af universet, ilagde kodninger for, hvordan universet skulle struktureres. Gudselverne planlagde, at vores univers skulle være struktureret således, at elektroner bevæger sig om atomkernen på samme måde, som planeter bevæger sig om stjerner, som stjerner bevæger sig rundt i galakser, og galakser bevæger sig rundt om hinanden. Hele universets struktur er kodet ”ude fra” af Virkelighedsmenneskerne i Evighedstilstanden fra fællesskabt tankeenergi.

Kodninger ses også i genetikkens verden. Ikke nok med at Gudselverne er kreative skabere, de er i den grad også videnskabelige anlagt.

Kodningernes rolle

Deres viden er så stor, at de ved alt og føler alt. Virkelighedsmenneskerne koder simpelthen universer. Virkelighedsmenneskerne koder, hvordan et univers skal være opbygget og struktureret. Disse kodninger bliver kodet i den fællesskabte bevidste tankeenergi, som udstrømmer fra alle Virkelighedsmenneskerne i Evighedstilstanden, hvor de holder til og er evige.

Kodninger indeholder:

1) Hvor mange dimensioner der skal eksisterer i et givent univers:                              

- I vores univers eksisterer der elleve dimensioner ifølge Superstrengsteorien.

2) Hvor mange fundamentalkræfter der skal styre et givent univers:

- I vores univers styrer fire fundamentalkræfter.

3) Hvordan livets byggesten skal være opbygget:

- I vores univers mener nogle videnskabsfolk, at DNA er universel.

4) Hvordan universet skal struktureres i det store men også i det små:

- Relativitetsteori versus kvantemekanik.

 

Disse fire hovedemner er konstateringer, som videnskaben prøver at bevise gennem eksperimenter og observationer, og som monoteistiske trosretninger forstår gennem Gud. Sandhedsviden fortæller, at det i virkeligheden er Gudselvernes videnskabelige og kreative skabelesevne, der afgør, hvordan et univers skal være bygget op og struktureret. Det er Virkelighedsmenneskerne som i samhørighed beslutter, hvordan et universforløb skal forløbe. Desuden beslutter Gudselverne i samhørighed, hvordan universer skal se ud. Universer er nærmest som kæmpe simulerede hologrambobler eller spilarenaer.