We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Universet får en ende

Universet er 13,9 milliarder år gammelt. Man kan derfor stille det spørgsmål ”Hvor lang tid vil universet fortsætte med at eksistere?”.

Stjerner dør ud og sorte huller evaporerer. Men hvordan vil universet ende sine dage? Der eksisterer en række forskellige videnskabelige teorier, der giver hvert sit bud på, hvordan universt vil ende sine dage. Disse teorier er kaldet:

 

1)     The Big Rip: Big Rip er et hypotetisk kosmologisk scenarie, som omhandler universets ultimative skæbne. Skæbnen er, at alt stof i universet, fra stjerner og galakser til atomer og subatomare partikler og selv rumtiden i sig selv, vil progressivt blive revet fra hinanden grundet universet udvidelse. Denne accelererende udvidelse skyldes mørk energi. Universets udvidelse bliver stærkere end gravitation. Alt i universet bliver simpelthen revet fra hinanden deraf navnet The Big Rip.

OvOvenstående repræsenterer et diagram af, hvordan universets forløb vil se ud, hvis universet ender i et Big Rip. Credit: Jeremy Teaford Vanderbilt University. I nedenstående link (link 1) finder du henvisningen til ovenstående billede.

 

2)      The Big Freeze/The Big Chill: Big Freeze er et hypotetisk kosmologisk scenarie vedrørende universets skæbne. Observationer foreslår, at udvidelsen af universet vil fortsætte for evigt. Hvis dette er tilfældet, vil universet blive så kodlt eftersom, som det udvider sig. Det vil blive så koldt, at end ikke liv kan eksisterer i universet. Udvidelsen skyldes mørk energi.

OvOvenstående repræsenterer et diagram af, hvordan universets forløb vil se ud, hvis universet ender i en Big Freeze/Big Chill. I nedenstående link (link 2) finder du henvisningen til ovenstående billede.

 

3)      The Big Crunch: Big Crunch er et hypotetisk kosmologisk scenarie vedrørende universets skæbne. I stedet for at udvide sig for evigt, vil alt stof i universet ramme et punkt, hvor det begynder at mindskes over tid, hvilket kunne forårsage, at gravitation bliver den dominerende kraft i universet. Hvis gravitationen bliver den dominerende kraft, vil universet begynde at krympe. Dette betyder, at stjerner og planeter vil kollidere og hele galakser rammer ind i hinanden. I sidste ende kollapser universet ind i sig selv. Det betyder, at det universet i sidste ende ender som en singularitet.

O  Ovenstående repræsenterer et diagram af, hvordan universets forløb vil se ud, hvis universet ender i et Big Crunch. I nedenstående link (link 3) finder du henvisningen til ovenstående billede.

 

Ovenstående er videnskabelige bud på, hvordan universet vil ende, men hvad siger Sandhedsviden om universets ende?

Sandhedsviden fortæller, at universer ikke varer evigt, men at de med tiden ender deres dage og bliver”opløst” af Virkelighedsmenneskerne. Universer er blot ”spilarenaer” for Virkelighedsmenneskerne, hvori mennesker skal teste, om kærligheden kan sejre på en lavere dimension end Evighedstilstanden. Når kærlighedens har nået sit højeste i et univers, vender sjælene tilbage til Virkelighedsmenneskerne i Evighedstilstanden efter, at de er blevet ”renset” (det er kun udsatte sjæle, der skal ”renses”/heales i healingsområderne i Sjælsdimensionen). Når sjælene er vendt tilbage til Virkelighedsmenneskerne, behøver universer ikke at eksistere mere. Virkelighedsmenneskerne ”opløser” derfor tomme universer. Det skal dog huskes, at Virkelighedsmenneskerne hele tiden skaber universer, som de projicerer dem selv ”ind” i i form af et sjælshologrambillede  - sjælen.

 

1) https://phys.org/news/2015-06-cosmic-stickiness-favors-big-rip.html

 

2) http://www.physics-astronomy.com/2014/03/ultimate-fate-of-universe-big-freeze.html#.WrCt-ZfA_IU

 

3) https://science.howstuffworks.com/dictionary/astronomy-terms/big-crunch3.htm