We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Øvelses/Erfaringsuniverser

Vores Virkelighedsmennesker ”hopper ind og ud” af universer via sjælen, som kobler sig på et kødligt legeme i form af mennesker. Universer er derfor menneskelige universer. Så snart sjælen har koblet sig på et menneske, gennemgår sjælen menneskets liv og lære og erfarer fra oplevelser. Når mennesket dør ”stiger” sjælen op i Sjælsdimensionen, og venter på at koble sig på et nyt menneske, hvis ikke den allerede har lært alt, hvad den skulle om kærlighed.

Hvis sjælen har lært alt om kærlighed i universet, den var tilkoblet, vender den tilbage til sit Virkelighedsmenneske i Evighedstistanden efter at være blevet ”renset”/healet for negative energier i såkaldte "healingsområder"(se hovedmenuen `Inspiration` og vælg derefter undermenuen `Definitioner` for beskrivelse af healingsområder). Det samme er gældende for vores Virkelighedsmennesker. Vi skaber universer konstant.

Universer som spilarenaer/træningslokaler

I enkelte universer ”træner” vi det at vise kærlighed på en lavere tilstand/dimension end Evighedstilstanden. Disse øvelses/erfaringsuniverser er lyse i dimension for således, at springet fra Evighedstilstanden til tre dimensioner ikke bliver for stor og overvældende for os. At leve og erfare i tre dimensioner er meget hårdt for sjælen, da denne dimension er fyldt med dualiteter og begrænsninger samtidig med, at chancen for at blive en falden sjæl er større end i at blive en falden sjæl i højere dimensioner.

En gylden tommelfingerregel lyder, at:

"Des lavere en dimension sjælen eksisterer i, des svære er det for sjælen at vise kærlighed grundet dualiteter og begrænsninger."

Man kan sige, at disse øvelses/erfaringsuniverser er en form for ”træningsarenaer”, hvori vi (Gudselverne) øver os i at vise kærlighed til hinanden i en lavere tilstand/dimension end Evighedstilstanden. I øvelses/erfaringsuniverser er vi mere forsigtige og skaber da disse universer med høje lysdimensioner således, at der ikke eksisterer for mange dualiteter og/eller begrænsninger, som der f.eks. gør i et univers, hvor sjælen tilkobles i et tre-dimensionelt fysisk menneske.

Universer er omgivet af et plasmalag. Det plasmalag, som er omkring universet (universer), er beskyttende således, at opløsningen af universet ikke kan resulterere i, at negative handlinger udført i universets forløb "flyder ud i/ud til" Evighedstilstanden.

Universets formål

"Univers(er) søger svar på eget formål gennem mennesker."

I ovenstående billede ses Gudselver "stå omkring" universer (universsystemer). Billedet er tegnet af min moster. Credit: Dorrit Bjerg