We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Devaer

Ordet ”Deva” betyder skinnende, en lysende, skinnende guddommeligt lys, og det bruges som fællesbetegnelse for hærkarer og atter hærskarer af væsner i de ikke-fysiske verdener, dvs. væsner som ikke kan ses med almindelige øjne, men som kan opleves gennem indre sansning

 (se nedenstående link 1)

Jordelements-deva. Se nedenstående link (link 2) for billedets henvisning.

 

Devaer er væsener skabt af energiudladninger til pasning/vedligeholdelse af naturen. Devaer er lysmenneskesjæle, der vælger at bruge deres energi til vedligeholdelse af skabelsestingene som dyre,- og plantegrupper. De var ilagt kodninger fra Virkelighedsmenneskerne, da universet blev skabt. Devaer kan have størrelse fra meget små til meget store. Devaer er også højere dimensionelle lysvæsener såsom alfer, sylfider og nymfer. Devaer eksisterer i naturen og er naturens vogtere. Det skal dog nævnes, at devaer ikke er besjælet på samme måde , som de skabte menneskelegemer er "inde" i universet. Mennesker er nemlig skabt efter vores eget højeste menneskelige billede (når vi er i kærlighedsfølelsen i Evighedstilstanden ethundrede procent).

 

Der kan være overflod af devaer i nogle områder, og til en vis grad underskud i andre områder. Men der vil altid være devaer til det nødvendige arbejde, til at bygge en plante f.eks.”

 (se nedenstående link 1)

Devaer sørger for, at der er balance i naturen og holder mørke og ondskab på afstand fra alt levende i naturen.

 

De devaer, der tjener i lyset, arbejder i fuldendt harmoni i overensstemmelse med planen for Jordens udvikling, De arbejder i hengivenhed, i glæde og deres arbejde kan bringe dem en følelse af lyksalighed

(se nedenstående link 1)

 

 Devaer eksisterer overalt, hvor liv kan blive fundet.

 

Devaer udfører deres arbejde i kærlighed og tillid. De vurderer ikke, de dømmer ikke:”

(se nedenstående link 1)

 

Devaer er på overarbejde i disse tider, da mennesket ikke behandler naturen med den respekt, som den fortjener. Vi forurener som aldrig før og udsender CO2, kuldioxid, i enorme mængder.

 

De (devaer) er uforstående overfor menneskets indgriben i naturen, overfor forurening og ødelæggelse af naturen, også tabet af skønhedsværdi. De er kede af det, kede af deres forringede vilkår

(se nedenstående link 1)

 

Samtidig behandler vi dyr som skidt. Devaer er i den grad på overarbejde for tiden.

 

Men hvor devaerne har dårlige forhold vil der kun lige være de nødvendige devaer tilstede

(se nedenstående link 1)

Pan-deva. Se nedenstående link (link 3) for henvisningen til billedet.

 

Vi skal kunne forbedre os for at løse de problemstillinger, vi står over for og hjælpe devaerne med at gøre deres arbejde, uden at vi står i vejen for det.

 

Hvis der er overskud af devaer og vidunderlige energier vil der være mange devaer om den samme opgave,- glæden, livskraften og lyset vil være større

 (se nedenstånede link 1)

Ovenstående billede viser Eskild Tjalves bog. I nedenstående link (link 1) finder du henvisningen til siden, hvor du kan bestille bogen online.

 

1) https://www.bog-mystik.dk/devaer-naturandernes-og-engelenes-verden-eskild-tjalve.html

 

2) http://www.eskildtjalve.dk/

 

3) http://www.eskildtjalve.dk/Galleri.php)

 

.