We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Opstegne mestre

Mestre er mennesker, der har mestret alle livets udfordringer og prøvelser, og derfor er blevet det, vi kalder helgener. Disse mennesker er igennem en lang række inkarnationer endelig kommet tilbage til det, som – i den spirituelle verden (New Age) – antages, at være menneskets udgangspunkt, nemlig det, at vi oprindeligt er født som guddommelige væsener (fra bogen ”Det spirituelle Menneske 5" af Merete Gundersen).

Opstegne mestre er højere dimensionelle væsener. De eksisterer i Mesterstadiet, som kommer efter Sjælsdimensionen. Dvs. Mesterstadiet er den syvende dimension.

Eksempler på opstegne mestre er Jesus, Buddha og Muhammed. De har formået at forstå sig på alle livets udfordringer og prøvelser. Deres forståelse af hvem de er, og hvad deres plads i universet er, har de formået at finde frem til både gennem meditation og bøn. Opstegne mestre viser lyset vej for dem, der kaldes erfaringssjæle. Disse erfaringssjæle er sjæle, som skal erfare, hvordan de skal udbrede kærligheden ”herinde” i universet. Erfaringssjæle ligger ikke så højt på Sjælsbarometeret, men dette ændrer sig des mere, de erfarer om kærlighedens budskab og spreder dette.

Mestrer giver erfaringssjæle redskaber til at forstå kærlighedens budskab, således at erfaringssjælene får sået et frø i deres hjerte, som vil vokse sig større og større, og dermed får de med tiden større forståelse af kærligheden. En skønne dag kan erfaringssjæle selv blive mestrer.

Ovenstående billede beskriver dimensionerne, og hvordan disse er opdelt "inden i" og "uden for" universet. Billedet er tegnet og beskrevet af min moster. Credit: Dorrit Bjerg