We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Introduktion til bevidsthedslag

Det vi ”herinde” i universet kalder bevidsthed, som diffust energi, er fra/af selve os Virkelighedsmennesker ”uden for” universerne. Virkelighedsmenneskerne er bevidstheden, og bevidstheden er os legemelige menneskeselver. Virkelighedsmenneskerne udgiver bevidsthed af kærlighedsinformationer/kommunikation kaldet lysbevidsthed. Vi er ethundrede procent bevidstheds-Virkelighedsmennesker.

Der eksisterer i virkeligheden en række bevidsthedslag i universet. Dette bevidsthedslag er opdelt i en dualitet, som er sunde bevidsthedslag versus usunde bevidsthedslag.

 


Sunde bevidsthedslag

Sunde bevidsthedslag er menneskessjæle, der arbejder for lyset og kærlighedens gerning/tjeneste. Disse arbejdere er højempatiske givere/hjælpere, og disse er positive og smukke mennesker af lys og ikke af tungt materie.

Alt hvad der er ægte, rent og smukt er sunde bevidsthedslagsværdier af energi, som er udgivet af Virkelighedsmenneskerne.

Sunde bevidsthedslag er det/dem, vi evige er ”uden for” skabelesesuniverserne og i højere dimensioner ”inde i” et univers. Sunde bevidsthedslag er gældende, når det kun er kærligheden, der driver os. Intet lavere og ingen faldne sjæle befinder sig i sunde bevidsthedslag, men dette skal de stræbe efter.

 

Nedenunder ses eksempler på sunde bevidsthedslag:

 

1)      Engle:

-        Engle er lysvæsener, som medbringer kærlighed og beskyttelse til mennesker, som til enhver tid kan bede om hjælp, lys og kærlighed. For mere information om engle klik da på menuen `Lysvæsener`.

 

 

2)      Devaer:

-        Disse er lysvæsener, som værner og vedligeholder naturen i form af plante,- og dyreliv. Devaer giver naturen kærlighed, således at den ikke ødelægges af ondskab. For mere information om devaer klik da på menuen `Lysvæsener`.

 

 

3)      Højere dimensioner:

-        Eksempler på højere dimensioner er Mestersstadiet og Sjælsdimension samt dimensionerne 4 – 9. I disse dimensioner eksisterer lysvæsener som lette højfysiske skabninger, der kun har kærlighed med sig som redskab.

 

4)      Evighedstilstanden:

-        I Evighedstilstanden eksisterer Virkelighedsmenneskerne, som er evige kærlige og smukke. Virkelighedsmenneskerne udgiver ethundrede procent ren kærlighed til sig selv og hinanden i ligeværdighed og har altid gjort dette, da de er evige.

 


Usunde bevidsthedslag

Udover de sunde bevidstshedslag eksisterer der også en række usunde bevidshedslag. Nedenunder ses eksempler på usunde bevidsthedslag.

Usunde bevidsthedsplaner (faldne mørke sjælsdimensioner):

1) De følelseskolde englekrafter: - Disse krafter virker ikke varmende men derimod frastødende og kolde. Krafterne skubber kærligheden væk og lader frygt og angst indgro i hjertet på mennesker.

2) Dyre/menneskeskikkelser: - Lavfysiske væsener som er faldet sjælsmæssigt. Disse har ikke de menneskelige egenskaber som medmenneskelighed, næstekærlighed og tilgivelsesevne.

3) Alle ukærlige skabninger uden følelser: - Disse har gemt kærligheden væk og ladet had og vrede tage overtaget følelsesmæssigt.

4) Krigeriske væsener: - Væsener, der har trang til at dræbe, og som ikke har forstået kærlighedens budskab,. De tørster derfor efter krig og rædsel.

5) Krigeriske gudeskikkelser: - Krigeriske guder har der eksisteret mange af gennem historien. Problemet med disse gudeskikkelser er, at de sender rædsel ned ad rygsøjlen på mennesker. Skikkelserne har ikke nogle åbenlyse kærlige antagelser om nogle ting. Kun krig, magt og had er temaer som dyrkes til fulde.

6) Falske lysarbejdere: - Mennesker eller væsener der udgiver sig for at arbejde for lyset, men i virkeligheden har en anden agenda, nemlig at destruerer lyset og lade mørket tage over.

7) Aliens: - Aliens betyder `”fremmede” og dette er sandt, fordi de virker fremmede for os, da disse ofte har dæmonisk udseende. De er uhyggelige at se på og føles derfor fremmede for os. Hvis aliens ikke har den menneskelige skikkelse og den menneskelige adfærd, bliver vi utrygge ved deres tilstedeværelse og adfærd.

8) Dæmoniske sjæle: - Disse faldne sjæle skaber menneskevæsener, der passer til deres bevidsthedsstadie, altså de usunde bevidsthedslag.

Hvilke bevidsthedslag befinder du dig i?

Alle ovennævnte er skabt nedefra af faldne sjæle (som ikke har ret meget tilkobling til sig/sit Gudselv). Faldne sjæle skal man passe på, da de er eksperter i at manipulere og projicere negtaive energier over på en, så man bliver påvirket. Ydermere er faldne sjæle farlige. De er i stand til at tage livet af mennesker, hvis de ønsker det. Man kan sige, at de usunde bevidsthedslag tilhører `det onde`.

Du kan selv ende som en falden sjæl, hvis ikke du beskæftiger dig med de sunde bevidsthedslag. Generelt er det en god ide at være bevidst om, hvilke bevidsthedslag, man befinder sig i. Hvis du befinder dig i de usunde bevidsthedslag, er du faldet på Sjælsbarometeret (se forside for definition på Sjælsbarometeret), og i dette univers og alle andre universer, gælder det om at befinde sig i den høje ende af Sjælsbarometeret. Derfor bør du gøre op med dig selv, om du har lyst til at eksisterer som et positivt lysmenneske eller ende dine dage som en falden sjæl. Valget er dit.


Bevidsthedslag/Bevidsthedsfelter

Bevidsthed som helhed

Mennesker kan i grove træk inddele bevidsthed i mørkt/onde og lys/rene bevidsthedslag/bevidsthedsfelter. 

Hvad er de essentielle forekelle på disse typer bevidsthedslag/bevidsthedsfelter?

Mørkt bevidsthedslag/bevidsthedsfelt

Det mørke og onde bevisthedslag/bevidsthedsfelt er, hvad vi refererer til som Ego`et. Den kødlige hjernes materielle behov og ønsker. Altså fraværet af dyb menneskelig indlevelse.

Ondt og mørkt bevidsthed kan give aftryk i det kollektive bevidsthedsfelt, som omkredser Jorden og hele universet. Det kollektive bevisthedsfelt kan blive dystert og mørk, da nogen mennesker "falder" så dybt i bevidsthed (usunde bevidsthedslag) og kan få fat i det mørke, slimede og tjæreagtige bevidsthedsfelt udsendt af mennesker.

Lyst bevidsthedslag/bevidsthedsfelt

Det lyse bevidsthedsfelt er kommende fra vores Gudselv. Dvs. alle rene og kærlige tanker og handlinger. Udsendes lys bevidsthed fra mennesket, vil det kollektive bevidsthedslag/bevidsthedsfelt få et positivt aftryk. Hermed menes, at mennesker vil påvirkes dirkete/indirekte i adfærd, væremåde, tanker og handlinger.

 

Lys bevidsthed versus mørkt bevidsthed

Lysets bevidsthed kan bryde det onde og tunge bevidsthedsfelt med ren og let bevidsthed. Lysets opbrud med mørket har medført, at ego`et idag modkæmper lyset bl.a. gennem diktatur og storhedsvanvid med flere. 

Jeg henviser til indsat billede herunder udarbejdet af forfatteren selv.

Mørk versus lys bevidsthedsfelt set i forhold til Jorden. Billedet er illustreret af forfatteren selv.


Bevidsthed som parasit

Bevidsthed kan i overført betydning fungerer som en parasit. Hermed menes, at bevidstheden (positiv eller negativ) kan trænge ind i menneskets bevidsthed og influere os enten på godt eller på ondt.

Bevidsthed som parasit: Naturen

Cordyceps (parasitisk svamp) angriber insektarter. Svampen overtager insekters hjerne og kan derved styre disse (jeg henviser til videoer på Youtube, hvor dette vises i naturprogrammer).

En myre, hvis inficeret, bliver slæbt væk af arbejdermyrer fra egen koloni, hvis den opdages. Hvis den ikke opdages, kan svampen sprede sig til hele kolonien og dermed udrydde denne.

Bevidsthed som parasit: Mennesket

Et mørkt, "slimet" og tjæreagtigt kollektivt bevidsthedsfelt kan "indfanges" og sætte sig bevidst eller ubevidst i menneskers sind, da vi alle konstant tuner ind på det kollektive bevidsthedsfelt direkte og indirekte. 

Modsat kan et lyst og rent bevidsthedsfelt "indfanges" hos mennesket og dermed sprede positivitet, glæde, lykke, fred, samhørighed og kærlighed. 

 

HUSK

Det er mennesket, som udgiver bevidsthedsfelter/bevidsthedslag.

1) Mørkt/slimet bevidsthedsfelt = Zoombie-lignende menneskeadfærd.

2) Lys/let bevidsthedsfelt = Ren og højenergisk menneskeadfærd.


Bevidsthedsstratigrafi

Historisk set er det muligt for mennesket at tracke/spore tidspunkter med mørke og lyse bevidsthedslag. 

Dette kan hjælpe os mennesker til at forstå og undgå tider med mørke bevidsthedslag i fremtiden.

Bevidsthed og geologi

Som geologer og palæontologer tidsbestemmer fossiler fra stratigrafi, således kan mennesket kortlægge de tidspunkter, hvor bevidsthedsfeltet var lys og de tidspunkter, hvor bevidsthedsfeltet var mørkt og tungt.

Billedet du ser her er en grov simplificeret bevidsthedsstratigrafisk repræsentation af perioder med lyse og mørke bevidsthedslag fra 1900-tallet og fremefter. Tidsperioder (som f.eks. et år) kan have gode dage. Dog er dage ikke skitseret i den totale bevidsthedsstratigrafiske repræsentation du ser her, da dette kræver meget omfattende arbejde at finde frem til hvilke dage, der var mere lyse end mørke i f.eks. år 1908.

 

HUSK

Det er mennesket, som udgiver bevidsthedslag

Groft illustreret bevidsthedstratigrafisk repræsentation fra tidsperioden 1900-nutiden. Gult indikerer lyst bevidsthedslag og sort indikerer mørkt bevidsthedslag. Billedet er illustreret af forfatteren selv.