Deep spiritual and universal understanding

Higher Selves - the eternal truth

Deep spiritual and universal understanding


Introduktion til bevidsthedslag

Det vi ”herinde” i universet kalder bevidsthed, som diffust energi, er fra/af selve os Virkelighedsmennesker ”uden for” universerne. Virkelighedsmenneskerne er bevidstheden, og bevidstheden er os legemelige menneskeselver. Virkelighedsmenneskerne udgiver bevidsthed af kærlighedsinformationer/kommunikation kaldet lysbevidsthed. Vi er ethundrede procent bevidstheds-Virkelighedsmennesker.

Der eksisterer i virkeligheden en række bevidsthedslag i universet. Dette bevidsthedslag er opdelt i en dualitet, som er sunde bevidsthedslag versus usunde bevidsthedslag.

 


Sunde bevidsthedslag

Sunde bevidsthedslag er menneskessjæle, der arbejder for lyset og kærlighedens gerning/tjeneste. Disse arbejdere er højempatiske givere/hjælpere, og disse er positive og smukke mennesker af lys og ikke af tungt materie.

Alt hvad der er ægte, rent og smukt er sunde bevidsthedslagsværdier af energi, som er udgivet af Virkelighedsmenneskerne.

Sunde bevidsthedslag er det/dem, vi evige er ”uden for” skabelesesuniverserne og i højere dimensioner ”inde i” et univers. Sunde bevidsthedslag er gældende, når det kun er kærligheden, der driver os. Intet lavere og ingen faldne sjæle befinder sig i sunde bevidsthedslag, men dette skal de stræbe efter.

 

Nedenunder ses eksempler på sunde bevidsthedslag:

 

1)      Engle:

-        Engle er lysvæsener, som medbringer kærlighed og beskyttelse til mennesker, som til enhver tid kan bede om hjælp, lys og kærlighed. For mere information om engle klik da på menuen `Lysvæsener`.

 

 

2)      Devaer:

-        Disse er lysvæsener, som værner og vedligeholder naturen i form af plante,- og dyreliv. Devaer giver naturen kærlighed, således at den ikke ødelægges af ondskab. For mere information om devaer klik da på menuen `Lysvæsener`.

 

 

3)      Højere dimensioner:

-        Eksempler på højere dimensioner er Mestersstadiet og Sjælsdimension samt dimensionerne 4 – 9. I disse dimensioner eksisterer lysvæsener som lette højfysiske skabninger, der kun har kærlighed med sig som redskab.

 

4)      Evighedstilstanden:

-        I Evighedstilstanden eksisterer Virkelighedsmenneskerne, som er evige kærlige og smukke. Virkelighedsmenneskerne udgiver ethundrede procent ren kærlighed til sig selv og hinanden i ligeværdighed og har altid gjort dette, da de er evige.

 


Usunde bevidsthedslag

Udover de sunde bevidstshedslag eksisterer der også en række usunde bevidshedslag. Nedenunder ses eksempler på usunde bevidsthedslag.

 

Usunde bevidsthedsplaner (faldne mørke sjælsdimensioner):

 

1)      De følelseskolde englekrafter:

-        Disse krafter virker ikke varmende men derimod frastødende og kolde. Krafterne skubber kærligheden væk og lader frygt og angst indgro i hjertet på mennesker.

 

2)      Dyre/menneskeskikkelser:

-        Lavfysiske væsener som er faldet sjælsmæssigt. Disse har ikke de menneskelige egenskaber som medmenneskelighed, næstekærlighed og tilgivelsesevne.

 

3)      Alle ukærlige skabninger uden følelser:

-        Disse har gemt kærligheden væk og ladet had og vrede tage overtaget følelsesmæssigt.

 

4)      Krigeriske væsener:

-        Væsener, der har trang til at dræbe, og som ikke har forstået kærlighedens budskab,. De tørster derfor efter krig og rædsel.

 

 

5)      Krigeriske gudeskikkelser:

-        Krigeriske guder har der eksisteret mange af gennem historien. Problemet med disse gudeskikkelser er, at de sender rædsel ned ad rygsøjlen på mennesker. Skikkelserne har ikke nogle åbenlyse kærlige antagelser om nogle ting. Kun krig, magt og had er temaer som dyrkes til fulde.

 

6)      Falske lysarbejdere:

-        Mennesker eller væsener der udgiver sig for at arbejde for lyset, men i virkeligheden har en anden agenda, nemlig at destruerer lyset og lade mørket tage over.

 

7)      Aliens:

-        Aliens betyder `”fremmede” og dette er sandt, fordi de virker fremmede for os, da disse ofte har dæmonisk udseende. De er uhyggelige at se på og føles derfor fremmede for os.  Hvis aliens ikke har den menneskelige skikkelse og den menneskelige adfærd, bliver vi utrygge ved deres tilstedeværelse og adfærd.

 

8)      Dæmoniske sjæle:

-        Disse faldne sjæle skaber menneskevæsener, der passer til deres bevidsthedsstadie, altså de usunde bevidsthedslag.

 

Alle ovennævnte er skabt nedefra af faldne sjæle (som ikke har ret meget tilkobling til sig/sit Gudselv). Faldne sjæle skal man passe på, da de er eksperter i at manipulere og projicere negtaive energier over på en, så man bliver påvirket. Ydermere er faldne sjæle farlige. De er i stand til at tage livet af mennesker, hvis de ønsker det. Man kan sige, at de usunde bevidsthedslag tilhører `det onde`. Man kan selv ende som en falden sjæl, hvis ikke man beskæftiger sig med de sunde bevidsthedslag. Man skal være bevidst om, hvilke bevidsthedslag man befinder sig i, for hvis du befinder dig i de usunde bevidsthedslag, er du faldet på Sjælsbarometeret (se forside for definition på Sjælsbarometeret), og i dette univers og alle andre universer, gælder det om at befinde sig i den høje ende af Sjælsbarometeret. Man skal derfor gøre op med sig selv, om man har lyst til at eksisterer som et positivt lysmenneske eller ende sine dage som en falden sjæl. Valget er dit.