Deep spiritual and universal understanding

Higher Selves - the eternal truth

Deep spiritual and universal understanding


Sjælestarter

Det kødlige hjerte har en større betydning end at pumpe blodet (som er livsafgørende på dette plan) rundt i kroppen, for at kroppen kan fungere på dette plan. Hjetet er forbundet til sjælens chakracentrer: følelse/kærlighed, smerte/sorg, hjerte-smerte. Når vi har levet med smerte, sorg og slid og tungfysiske kropslige belastninger, kan hjertet gøre kvaler, og dette kan resultere i et hjertestop. Når hjertestop forekommer, bruger vi en hjertestarter for at prøve at genoplive hjertet altså genoplive livet i den skabte kødlige krop.

Når sjælen har gennemlevet mange liv og megen smerte og har kæmpet i mørket er faren for at blive udsuget af livslyst og kærlighed så stor, at sjælen nærmest ”besvimer” og mister så meget livskraft/energi fra sit Virkelighedsmenneske, at sjælen går i koma og skal nærmest ”genoplives” – det kaldes for en Sjælestarter. En Sjælestarter kobles på i ”modtagelsen” af Sjælstilstanden. En genoplivning af sjælen forekommer, hvis det ikke er tid endnu for sjælen at forlade kroppen i de tre dimensioner. Hvis sjælen ikke står til ”genoplivning”, må sjælen drage til healingsområderne "uden for" universet og blive healet.