We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Dualitetsbegrebet

I Evighedstilstanden har vores Virkelighedsmennesker ikke noget køn. Vi er intetskønsmennesker. Vi er hverken mand eller kvinde. Vi er bare.

Hvorfor eksisterer dualitetsbegrebet ikke i Evighedstilstanden?

Hvis lighed skal eksisterer i Evighedstilstanden, må der ikke findes nogle modsætninger overhovedet, som der gør det i universet. I universet eksisterer  mange dualiteter såsom:

- Mand/kvinde.

- Lys/mørke.

- Høj/lav.

- Tyk/tynd.

- Godt/ondt.

- Glad/sur.

- Sund/usund.

- Falden sjæl/lysvæsen.

Vores univers består af dualiteter. Selve ordet `individuel` har endda ordet `duel` i sig. Enten er du mand eller kvinde (hermafroditter findes grundet mutation i den genetiske sekvens, men princippet er stadig valid).

Se gerne nedenstående billede om helheden i Evighedstilstanden versus de delte tilstande i universet for flere dualiteter.

Dualisme som hjælpende hånd i universet

Det dualistiske univers hjælper os i beslutningstagen. Gudselverne har hjulpet dem selv (som er Os Selv), eftersom det var dem, der planlagde universet). Du kan vælge at være en god person, eller du kan vælge at være en dårlig person. Du kan vælge at følge lyset eller lade mørket overtage dig. For at vi kan vælge lyset side, var vi nød til at skabe mørket (dualiteten) for at være i stand til at skelne mellem f.eks. lys og mørke og derefter tage beslutningen om, hvad vi vil følge. Hvis vi alle vælger at følge lyset, vil processen for at vise kærlighed på det højeste niveau muligt i universet speede op. Dualitetsbegrebet er virkeligt i universet, men ikke virkeligt i Evighedstilstanden. Kun skabte universer kan indeholde dualiteter. Dette betyder ikke, at alle universer har dualiteter, men sandheden er, at det har vores. Andre universer indeholder måske andre former for dualiteter, som vi kødlige mennesker ikke kender til, men det gør vores Virkelighedsmennesker.

Helheden hos Gudselverne i Evighedstilstanden versus de delte tilstande i universet. Skemaet er produceret af forfatteren selv


Søgen efter det fuldkomne

Vi søger

Vi mennesker har en tendens til at omtale ting "inde i unvierset", som værende det indre og det ydre

I virkeligheden (ved Gudselverne i Evighedstilstanden "uden for" universerne) er både det indr eog det ydre = en enhed. Dvs. det hele menneske. I Evighedstilstanden forefindes ingen opdeling, da Gudselverne er alt (det komplette menneske). 

 

Fuldkommenhed

Nogle mennesker søger efter fuldkommenhed. Dog kan vi mennesker risikere at komme på afveje og måske endda ud i et ekstreme, fanatiske og groteske.

Eksempler på ekstremitet og fanatisme er bl.a.:

- Søgen efter det perfekte udseende: Skønhedsideale.

- Overdrevne religiøse overbevisninger: Fanatisme/fundamentalisme.

Den fuldkommenhed som er hos Gudselverne er den ægte smukke og simple fuldkommenhed. Gudselverne søger eller stræber ikke efter at blive fuldkomne. Det er Gudselverne i forvejen. Selve ordet fuldkommen er en god sammenligning til at beskrive Gudselverne som værende Multimennesker; havende multiple egenskaber på en gang og derfor fuldkommen potentiale. 

 

Mangfoldighed

Mangfoldigheden af bl.a. liv på Jorden, er skabt af Gudselverne (fra igangsættelsen af universet, Big Bang), for således at Gudselverne kan afprøve at finde ud af noget om os selv (da vi mennesker = Gudselverne i den evige højeste tilstand "uden for" universerne) på dette plan. Avancerede teknologiske opfindelser nu til dags (gen)opdages i naturen. Naturen er i sig selv mangfoldigheden af muligheder.

En modsætning i Evighedstilstanden og så alligevel ikke

I den perfekthed af lysende tanke, leve og væremåde, som Gudselverne er og lever i "uden for" universerne forefindes, hvad kunne minde om en modsætning og så alligevel ikke.

Den modsætning (dualitet), som jeg har valgt at kalde det, er Gudselverne skabelse af universer (rumbobler) indeholdende ualmindeligt mange genstridige modsætninger herunder:

- Mørk/falden bevidsthed versus Lys/let bevidsthed.

- Godt versus ondt.

- Positivt versus negativt.

Dualiteterne "inde i" universet skabt af Gudselverne "uden for" universet opleves af os kødlige mennesker. Altså "herinde" i universet og ikke i Evighedstilstanden. 

Da vores Gudselv har koblet sig på det kødlige menneske gennem en sjælshologramkopi (læs mere undre hovedmenuerne `Gudselverne` og `Sjælen`) kan Gudselvernes skabelse af universet derfor siges at være en klar afprøvelse af vores Gudselv på gennemrejse i univers boblerne/univers rummene. 

Delte tilstande (højre og venstre side) versus helheden (det perfekte). Skemaet er udarbejdet af forfatteren selv