We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Liv i rummet

I tusinde år har mennesket stillet spørgsmåltegn, om liv eksisterer andre steder i universet end Jorden. Vi søger efter dette svar blandt andet ved at kigge efter liv i vores eget solsystem. Astronomer og astrofysikere samt astrobiologer søger efter liv både på Venus og Mars, men de søger også efter liv på enkelte af Jupiters og Saturns måner som Europa, Io, Titan og Enceladus. Forskere leder både efter primitivt og intelligent liv i rummet. Sandsynligeheden for at finde intelligent liv uden for Jorden i vores solsystem er ikke stor, men primitivt liv er måske mere sandsynligt at opstå end intelligent liv. Dette vides ikke endnu.

NASA (National Aeronautics and Space Administration), i samarbejde med ESA (European Space Agency) og SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), foretager søgen efter liv uden for Jorden ved brug af store teleskoper og robotter. På Mars findes robotter, såsom Curiosity, der arbejder på at finde mikroorganismer på den røde planet. Der planlægges også bemandede missioner til Mars, hvor astronauterne også har til opgave at søge efter liv højst sandsynligt i form af mikroorganismer.

SETI-instituttet søger til gengæld efter radiosignaler fra intelligente civilisationer. De har søgt længe, men har intet fundet, endnu. SETI formand Seth Shostak har udtalt, at SETI vil finde tegn på intelligent liv indefor to dusin år[1]. Dette er en interessant udtalelse for, hvordan kan han være så sikker? En ting er, at universet er stort, og vi har ikke engang ledt i hele galaksen. En anden ting er, at intelligent liv kan lure i vores baghave. Fremmede civilisationer kunne holde øje med os nu. På en måde kan Seths udtalelse måske vise sig sand. Dette vil være et stort øjeblik for menneskeheden, men det lader dog til, at intelligent liv er svære for naturen at producerer end primitivt liv. På Jorden eksisterer mennesket som den højeste intelligente race. Vi har opbygget en hel civilisation på et par tusind år og fortsætter med at udvikle os.

Universets størrelse og antal planeter der eksisterer, bare i Mælkevejen, øger sandsynligheden for intelligent liv uden for Jordens atmosfære. Med så meget plads, som der er i universet, vil det næsten være usandsynligt, at ikke bare en intelligent civilisation eksisterer derude.

Faktisk skal vi ikke spørge om der findes liv andre steder. Det vrimler med liv. Universet er for stort til at være tomt. Det ville være spild af plads. Virkelighedsmenneskerne ville ikke skabe et tomt univers. De vil fylde universet med liv og mennesker. Måske eksisterer mennesket som race på en anden planet, og hvis dette er sandt, betyder det, at Virkelighedsmenneskerne også har tilkoblet et sjælshologram til disse. Alle mennesker har nemlig en sjæl, men dette ser ikke ud til at være tilfældet for dyr. Dyr er skabt liv fra den oprindelige skabelsesenergi, hvori kodninger er ilagt.

På Jorden vrimler det med dyre,- og planteliv. Der eksisterer flere millioner arter af dyr. Derfor skulle man tro, at der på andre planeter også vil eksisterer dyre,- og planteliv. Universet er et skabt rum til dyrebevidsthed. Det spørgsmål vi stedet skal spørge os selv om, er hvor vi i dette univers finder mennesker i vrimlen af dyreliv. Uden for tiden og rummets tre dimensioner er der kun mennesket. Dyr holder ikke til i Evighedstilstanden. Det er triste nyheder for dig, der holder af dyr, men mennesket er alt, der er i den virkelige virkelighed i Evighedstilstanden.

Liv på Jorden er afhængig af, at vand kan eksisterer i flydende form. Forskere har fundet planeter, både i vores solsystem, men også exoplaneter, der indeholder vand enten som solid, flydende eller gasform. Da Virkelighedsmenneskernes bevidsthedslegeme er plasma-agtigt, kan man sige, at det at havfjers procent af menenskets krop består af vand, er en projicering af Virkelighedsmenenskernes ethudnrede procent plasma-bevidsthedslegeme. Den kødlige krop består af vand, og det virkelige bevidsthedslegeme ”uden for” universerne består af plasma-agtig energi. Det er en form for spejlning eller projicering, Virkelighedsmenneskernes har foretaget ”ind” i universet.

Der eksisterer en række teorier og hypoteser om liv i rummet. En række af disse teorier og hypoteser bliver beskrevet i følgende undermenuer.