We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Rare Earth hypotesen

Rare Earth hypotesen stammer fra `Rare Earth: Why complex life is uncommon in the universe` (2000), som er en bog skrevet af palæontologen Peter Ward og astronomen Donald E. Bronwlee.. Rare Earth hypotesen antager, at liv i universet vil være Jord-lignende i dens komposition og struktur. Dette betyder, at liv vil være baseret på DNA (deoxyribonucleic acid). Hypotesen anfører at kompleks ekstraterrestrial liv er et usandsynligt fænomen og er utrolig sjældent.

Hypotesen argumenterer, at biologisk kompleksitet kræver en række forhold såsom galakstisk hbiltabilitet, en cirkumstellar habitabel zone, en klippeplanet, beskyttende gas kæmpe (såsom Jupiter), en stor satellit, magnetosfære, pladetektonik, kemi i atmosfæren, have og hvad der ellers leder til fremkomsten af eukaryote celler og sexuel reproduktion.

En masse fine sætninger, men hvad betyder de ?

Biologisk kompleksitet kræver, at være i den rette lokation i galaksen. Ydermere så kræver biologisk kompleksitet at være i den rette afstand til moderstjernen (også kaldet Guldlok zonen eller cirkumstellelare habitable zone). Flydende vand er krævet og kan kun eksisterer, hvis planeten ikke er for langt væk eller for tæt på moderstjernen. Biologisk kompleksitet kræver at eksistere på en planet, som ikke består af gas, men af klippe såsom Merkur, Venus, Jorden og Mars. Biologisk kompleksitet kræver en beskyttende gaskæmpe planet i solsystemet, som den eksisterer i. Denne beskyttende gaskæmpe, som Jupiter, fanger mange kometer og asteroider, som er truende over for biologisk kompleksitet. Denne planet, som biologisk kompleksitet eksisterer på kræver en stor naturlig satellite (måne) ligesom Jordens måne til at kontrollere tidevandsstyrker. Ydermere kræver biologisk liv en magnetosfære omkring planeten for at beskytte mod kosmiske stråler fra moderstjernen og universet generelt. Kompleks liv har brug for pladetektonik og en kemisk aktiv atmosfære og flydende vand. Sidst men ikke mindst har liv brug for ingredienser, der er nødvendige for eukaryotisk liv og sexuel reproduktionen at finde sted.

Der er mange krav for, at liv kan eksisterer, og det er derfor, at Rare Earth hypotesen argumenterer for, at liv i universet er sjældent. Så mange krav skal være så præcist opfyldt, for at liv kan vokse. Hypotesen siger, at grunden til at vi ikke har fundet liv uden for Jorden er, fordi forholdene på exoplaneter er for fjendtlige for liv at trives.

Hypotesen kan blive kritiseret på den måde, at den ikke tager i betragning, om liv virkelig har brug for DNA for at eksistere. Den fortæller ikke, om liv uden DNA eksisterer for i realiteten, kan vi ikke vide det med sikkerhed.