We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Zoo hypotesen

Zoo hypotesen er et term stiftet af astronomen John Ball i 1973. Zoo hypotesen antager, at et rimeligt stort antal udenjordiske kulturer kunne eksistere, men at disse undviger kontakt med Jorden på grund af, at de er teknologisk højt avancerede. Grunden til at de undviger Jorden, kan være, at de tillader naturlig evolution og kulturel udvikling uden interfererende adfærd. Med andre ord, de ønsker ikke at forstyrre eller interferere med menneskets evolution. Til gengæld kan udenjordiske civilisationer tillade kontakt med menneskets civilisation, når mennesket er tilstrækkelig teknisk og kulturelt modne. Vi bliver altså måske observeret af intelligente udenjordiske civilisationer, som dyr i en zoo deraf navnet Zoo hypotesen.

Du kan derfor spørge: “Hvornår vil udenjordiske civilisationer så kontakte os?”. Dette er et godt spørgsmål, og svaret er måske om ethundrede år, men ifølge Seth Shostak er det indenfor to dusin år. Med tiden vil vores teknologi forbedre og måke om ethundrede år, vil mennesket, hvis ikke vi destruere hinanden, blive en type I civilisation også kaldet en planetarisk civilisation (se definition på type I civilisation side 69). Der vil gå yderligere tusinde år, før vi bliver type II civilisation (se defintion på type II civilisation side 69). Type III civilisation status vil tage omkring ethundredetusinde år. Dette er langt ude i fremtiden, og til den tid ved man ikke, om vi stadig holder til på Jorden, eller om vi har begivet os ud i verdensrummet på opdagelse.

Man kan derfor stille det spørgsmål ”Hvordan ser disse udenjordiske civilisationer, også kaldet aliens, ud? I film ser vi udenjordiske civilisationer vist som grimme ikke-menneskelige væsener. Dette får os til at føle, at de er frememede for os. Selve ordet ”aliens” betyder også frememede på engelsk. Aliens er fremmedartet for os, fordi vi mennesker ikke ser sådan ud i Evighedstilstanden. I Evighedstilstanden er vi smukke lysvæsener af nærmest plasma-energi. Det samme gælder for vores fysiske krop ”inde i” universet blot, at vi ”herinde” består af 70 % vand. Så man kan sige, at plasmaen ”udenfor” universet er blevet erstatet af tungt fysisk vand i den tunge fysiske krop ”inde” i universet. Virkelighedsmennesker har den menneskelige skikkeslse, men det har aliens ikke, og derfor kan vi blive bange for dem, fordi de virker så fremmede for os, som de gør i deres udseende og adfærd.

Det vides ikke om vi får kontakt med udenjordiske civilisationer, når vi opnår type I, type II eller type III civilisation status. Det kan også ske, at vi allerede får kontakt imens vi er en type 0 civilisation. Dette er muligt, og kan derfor ske inden for en menneskealder.