We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Sjælens formål i universet

Sjælen, som er en hologramkopi af dit oprindelige Gudselv bliver til i Evighedstilstanden, hvor Gudselverne holder til. Når sjælen er skabt bevæger den sig "ind" i Sjælsdimensionerne, som er dimensionerne under Evighedstilstanden. Sjælstilkobling på det menneskelige legeme.

Sjælstilkobling

Så snart et menneske fødes forbereder en sjæl sig på, at "koble" sig på dette menneske. Der eksisterer kun én sjæl i hver en af os. En individuel sjæl i én individuel krop. Samtidig skal det nævnes, at en sjæl kun kan eksisterer i ét univers ad gangen. Sjælen "kobler" sig på et menneskebarn, da alle mennesker er omvandrende sjæle i en kropslig rustning i et univers. Sjælen "kobler" sig på CNS og PNS (det centrale nervesystem og det perifere nervesystem), således at bevidsthed hos et menneske bliver en realitet, da selve sjælen er bevidsthed kommende fra et bevidst Gudselv. Det skal dog huskes, at sjælen eksisterer i hvert atom i din krop. Fra top til tå. Sjælen er det menneskelige billede.

Sjælens oplevelser

 Når sjælen har "koblet" sig fast i en krop, vil den opleve de begivenheder, som et menneske går igennem i sit liv. Både gode og dårlige. Ydermere skal sjælen være meget varsom, idet menneskets ego (den kødlige materie-hjerne) kan tage over. Der bliver derved ikke mulighed for sjælen, at vise sit enorme og smukke kærlighedslys til verden. Man skal derfor være opmærksom på, at give sin sjæl plads til at udfolde sig på bedste vis og blive bedre til at kontrollere sit ego.

Sjælens formål

Sjælen har til formål, at sprede kærlighed til andre sjæle på højeste plan muligt i en begrænset tredimensionel verden. Dette kan være svært for sjælen, idet universet er fyldt med begrænsninger (selv lyset har en fartgrænse i universet, 299.792.458 m/s). Tænk på, at idet lyset har en begrænsing, så forestil dig, hvor mange begrænsninger vores tunge materie-krop har i forhold til. Sjælen har ydermere til formål at genfinde sig selv. Sjælen skal huske, hvor den oprindelig kommer fra (som nævnt kommer sjælen oprindeligt fra dit autentiske Gudselv i Evighedstilstanden).

Sjælsefterlivet

En sjæl kan gå igennem mange inkarnationer, før den opdager sin sandhed. Enkelte sjæle går igennem få inkarnationer, før de opnår fuldkommen visdom og forståelse for kærlighedens budskab, som sjælen skal sprede på Jorden til sig selv og andre sjæle. Nogle sjæle inkarnerer utrolig mange gange, før de opnår komplet forståelse og visdom. Sjælsefterlivet Når et menneske dør, forlader sjælen kroppen (den "frakobler" sig CNS og PNS), og vender tilbage til Sjælsdimensionerne, hvor den har to muligheder:

1) Sjælen mangler stadig fuldkommen visdom og forståelse for kærlighedens budskab, og skal derfor inkarnere indtil disse er opnået.

2) Sjælen har opnået fuldkommen visdom og forståelse for kærlighedens budskab, og vender tilbage til sit Gudselv i Evighedstilstanden. Før sjælen kan vende tilbage til Evighedstilstanden skal den "heales"/"renses" for negative energier, da disse former for energier ikke må medbringes til Evighdstilstanden hos Gudselverne.