We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


En liste over hvad Sjælskontakt skaber for dig

Lytter man til sin sjæl (også kaldet at få Sjælskontakt eller at Sjælskommunikere), udvikler man en række redskaber og en række muligheder, som er listet herunder:

 

1) Ved Sjælskontakt/Sjælskommunikation kan man få healing "indefra og ud". Dvs. man ikke behøver at gå til en healer (som healer "udefra og ind". Jeg henviser til Sjælshealeren Loona Magdelena (se link 1 nederst)), idet du selv vil blive i stand til at heale dig selv, som en slags hjælp til selvhjælp. Bliver man i stand til at selvheale, undgår man også at bruge store summer af penge på healing fra en sjælshealer. Ydermere undgår man at støde ind i fake sjælshealere, og dermed bliver man ikke snydt.

 

2) Ved Sjælskontakt/Sjælskommunikation kan man få guddommelig vished i ét nu. Du bliver derfor din egen guru, og behøver ikke at tage imod råd og visdomsord fra andre. Du følger blot din sjæls egen navigationsinstrukser.

 

3) Ved Sjælskontakt/Sjælskommunikation kan man Sjælsmanifestere (jeg henviser til Loona Magdelena (se link 1 nederst)). Dvs. at man er i stand til at virkeliggøre sjælens ønsker og behov for kærlighed (menneskelig baseret) i verden frem for, at man dyrker ego`et behov (som er materiale,- og pengebaseret).

 

4) Ved Sjælskontakt/Sjælskommunikation får man stor menneskelig forståelse. Du lære, at "læse" mennesker ved blot at kigge på dem og studere deres kropssprog. Dine empatiske evner løftes, og din forståelse for andre menneskers følelser forøges.

 

5) Ved Sjælskontakt/Sjælskommunikation bliver du hurtig i stand til at genkende sjæle. Med dette menes der, at du er i stand til at se, hvilke sjæle der i nød (undertrykket eller vishedsglemsomme) og hvilke sjæle, der er højempatiske og kærlige.

 

6) Ved Sjælskontakt/Sjælskommunikation finder du ud af, at det er de små ting i livet, der er de vigtigste. Du opdager, at du slet ikke har behov for en hel masse ting eller penge, men at idet, du blot hviler i dig selv er nok til at fyldestgøre dit liv.

 

7) Ved Sjælskontakt/Sjælskommunikation lære du at se bort fra bagateller og derimod se tingene fra et større perspektiv. Du lære at se den universelle sammenhæng mellem spiritualitet og videnskab, og at disse to i virkeligheden hænger sammen.

 

 8) Ved Sjælskontakt/Sjælskommunikation kan du finde (eller genfinde) din entusiasme for dine hobbyer og interesser. Dine interesser og hobbyer kan vende tilbage med fuld styrke, og du vil føle dig engageret og motiveret til at gå igang med at dyrke disse igen (taget i betragtning af at du er gået i stå med dine interesser og hobbyer).

 

9) Ved Sjælskontakt/Sjælskommunikation vil du (selv i pressede og stressede situationer) kunne tune ind på sjælens stemme og navigere positivt, succesfuldt og kærligt i alle situationer. Når du opnår Sjælskontakt/Sjælskommunikation, oplever du en øjeblikkelig ro og et nærvær fyldt med lys og kærlighed.

 

10) Ved Sjælskontakt/Sjælskommunikation vil du føle en ro, som du aldrig har følt før. Du vil opleve, at du føler dig et med naturen og universet. Du oplever, at alle ting er i harmoni og balance, og at du har fuld kontrol over dine tanker såvel som følelser.

 

11) Ved Sjælskontakt/Sjælskommunikation forbinder du dig med den universelle bevidsthed, som eksisterer som en dyne i universet. Denne bevidsthed vil tillade dig, at føle og mærke guddommelig kærlighed og lys samt give dig mulighed for at få svar på personlige eller identitetsdannende spørgsmål.

 

 

1) https://www.loonamagdalena.com/


Sjælskontakt/Sjælskommunikation

"Hvad er Sjælskontakt/Sjælskommunikation, og hvad skal vi bruge det til?".

Sjælskontakt/Sjælskommunikation kan defineres som:

"Kontakten mellem krop, sind og sjæl i et øjeblikkeligt eller livsvarigt forhold mellem disse. Sjælskontakt er et værktøj til opretholdelse af balance , harmoni, omsorg og kærlighed i livet til sig selv og sine medmennesker. Sjælskontakt er den kontakt, som enhver kan bruge til at indsamle viden og visdom fra sit individuelle autentiske Gudselv".

 

Sjælskontakt/Sjælskommunikation kan deles op i tre kategorier:

 

1) Splitsekunds-Sjælskontakt/Sjælskommunikation:

- Splitsekunds-Sjælskontakt/Sjælskommunikation opstår, når du i en situation får kontakt til sjælen, men at denne kontakt frakobles efter meget kort tid. Denne form for kontakt kan opstå, hvis sjælen (i en bestemt situation) griber ind for at hjælpe dig øjeblikkeligt. Denne øjeblikkelige hjælp kan f.eks. være i en beslutningstagen, i en farlig situation, eller hvis du skal rådes af guddommelig vished i ét nu.

- Splitsekunds-Sjælskontakt/Sjælskommunikation kan opstå, hvis din sjæl gerne vil meddele dig, at den stadig eksisterer i dig, hvis du har undertrykket eller ungået at lytte til den. Hermed menes, at sjælen (som en hjertestarter) giver dig et "stød"/en bemærkning om, at den har brug for omsorg og kærlighed.

- Splitsekunds-Sjælskontakt/Sjælskommunikation kan udvikles til en længerevarende Sjælskontakt/Sjælskommunikation.

 

 

2) Længerevarende Sjælskontakt/Sjælskommunikation:

- En længerevarende Sjælskontakt/Sjælskommunikation opstår, når man i en længerevarende periode har givet sjælen omsorg og kærlighed. Forbindelsen/kontakten til sjælen vedligeholdes og næres med positivitet og kærlighed, som er to blandt mange ingredienser, som sjælen har brug for.

- En længerevarende Sjælskontakt/Sjælskommunikation styrker dit velvære både fysisk og psykisk. Hvis din sjæl har det godt, så har din krop det også godt.  Derfor er en længerevarende Sjælskontakt meget vigtigt.

- En længerevarende Sjælskontakt/Sjælskommunikation skal opretholdes. Opretholder man ikke kontakten til sjælen, kan denne kontak/forbindelse mindskes voldsomt.

- En længerevarende Sjælskontakt/Sjælskommunikation kan opstå i en tidlig alder, men kan også opstå i en sen alder (kontakten kan opstå i hvilken som helst alder). Det afhænger af, hvornår det individuelle menneske vælger, at lytte til sin sjæls stemme og opretholde kontakten dertil.

 

3) Livsvarig Sjælskontakt/Sjælskommunikation:

- En livsvarig Sjælskontakt/Sjælskommunikation hører til sjældenhederne. Mennesker der har en livsvarig Sjælskontakt, har kontakt med deres sjæl fra præcis det øjeblik, sjælen koblede sig på deres CNS og PNS (centrale nervesystem og perifere nervesystem), og menneskets bevidsthed blev dermed skabt.

- En livsvarig Sjælskontakt/Sjælskommunikation sluttes først, når et menneske dør, og sjælen drager tilbage til Sjælsdimensionerne.