Deep spiritual and universal understanding

Higher Selves - the eternal truth

Deep spiritual and universal understanding


Beskrivelse af Gudselverne

Introduktion til Gudselverne

”Uden for og imellem” universerne, i Evighedstilstanden, eksisterer hvert menneskes evige Virkelighedsmenneske. Vi er enheder/individualiteter i en enhed som en samlet en(ig)hed af alle os, som samlet i et/en tilstand fører til følelsen af en samlet fælleshed.

I Evighedstilstanden er Virkelighedsmennesker:

100 %:

-          - Evige.

-          - Smukke.

-          - Elskende.

-          - Individuelle.

-          - Intetkønsvæsener.

-          - Fælles.

-          - Vidende.

-          - Følende.

       - Bevidste.

-          - Multidimensionelle.

-          - Lysende.

-          - Kærlige.

-          - Perfekte.

                       

 

Virkelighedsmennesker er den komplette virkelige version af mennesket deraf ordet Virkelighedsmennesker. Evighedsmennesket er højenergi-intetkønslegemer når mennesket er smukkest (stråler af indre såvel som ydre skønhed). Gudselverne er de højeste eksistentielle form af mennesker netop fordi, Gudselverner er alle, der har været, alle der er, og alle der nogensinde vil eksistere for evigt i Evighedstilstanden. Selve Evighedstilstanden defineres ud fra Virkelighedsmenneskerne, da denne tilstand eksisterer grundet Gudselvernes eksistens. Virkelighedsmenneskernes sande form og figur kan ikke beskrives med ord, men udover Virkelighedsmennesker kan de (vi) kaldes:

-          - Evighedsmennesker.

-          - Multimennesker.

-          - Højere individuelle selver.

-          - Gudselver.

       - Autentiske Selver.

-          - Højere dimensionelle individualiter.

-          - De komplette virkelige mennesker.

Alle disse betegnelser beskriver og dækker over Virkelighedsmennesker. Det er vigtigt at pointere, at hvert Gudselv er et individ i et større et hundrede procent kærligt fællesskab. Hvert individuelle menneske har et højere individuelt Gudselv, som i fællesskab med andre Gudselver har plads i Evighedstilstanden. Det individuelle Virkelighedsmenneske har samme facon og figur som et menneske. Man kan sige, at Virkelighedsmennesker har et højere dimensionelt plasmalegeme med samme form og figur som det perfekte menneske, da Virkelighedsmennesker er et hundrede procent perfekte. Dvs. at Virkelighedsmennesker har "hår på hovedet" (i lysform, ikke atomart), 5 fingre på hver hånd, 5 tæer på hver fod, to arme og to ben osv. Den eneste forskel er, at Virelighedsmennesker ikke bruger deres legeme på samme måde, som vi tredimensionelle mennesker bruger vores på. Virkelighedsmennesker bærer ikke rundt på tunge ting eller løber marathon. Samtidig skal det skal nævnes, at Virkelighedmennesker ikke har størrelse eller højde, da du ikke kan måle højde, dybde, længde eller vægt i Evighedstilstanden. Virkelighedsmenneskerne er bare. Virkelighedmennesker bevæger sig i et nu; fra tanke til tanke. Udover dette er Virkelighedsmennesker et hundrede procent sansende og følende. De føler og sanser i et nu alt omkring dem. Hvad de føler og sanser, er den reneste form for kærlighed fra dem selv og andre Virkelighedsmennesker, og de føler alt i et nu. Dette er et resultat af, at de eksisterer i et fællesskab af kærlighed. De er bundet til hinanden som nerveceller i hjernen, og udveksler information og kærlighed i ét nu til hinanden på det højeste plan muligt.

Man siger, at kærligheden mellem to mennesker kan være ubrydelig, men så skal man prøve at forstå, at kærligheden Virkelighedmenneskerne har til hinanden i Evighedstilstanden vitterlig er evig og perfekt. Den form for kærlighed er den højeste form for kærlighed, der eksisterer. Og den er evig. Intet kan bryde kærligheden mellem Virkelighedsmenneskerne. Dette er blandt andet også derfor, at Virkelighedsmenneskerne har valgt at skabe universerne, som de nu gør evigt og altid hele tiden i et nu.