We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Beskrivelse af Gudselverne

Introduktion til Gudselverne

”Uden for og imellem” universerne, i Evighedstilstanden, eksisterer hvert menneskes evige Virkelighedsmenneske. Vi er enheder/individualiteter i en enhed som en samlet en(ig)hed af alle os, som samlet i et/en tilstand fører til følelsen af en samlet fælleshed.

I Evighedstilstanden er Virkelighedsmennesker: 100 %: 

- Evige. 

- Smukke.

- Elskende.

- Individuelle. 

- Intetkønsvæsener. 

- Fælles. 

- Vidende. 

- Følende.

- Bevidste. 

- Multidimensionelle. 

- Lysende. 

- Kærlige. 

- Perfekte.

Virkelighedsmennesker er den komplette virkelige version af mennesket deraf ordet Virkelighedsmennesker. Evighedsmennesket er højenergi-intetkønslegemer når mennesket er smukkest (stråler af indre såvel som ydre skønhed). Gudselverne er den højeste eksistentielle form af mennesker netop fordi, Gudselverner er alle, der har været, alle der er, og alle der nogensinde vil eksistere for evigt i Evighedstilstanden.

Evigheden er af Gudselverne

Selve Evighedstilstanden defineres ud fra Virkelighedsmenneskerne, da denne tilstand eksisterer grundet Gudselvernes eksistens.

I Evighedstilstanden er Gudselverne blot adskilt som individuelle plasma-bevidstheds-legemer, men Gudselverne er samhørige i den samme følelse af kærlighed. Heraf ONEness (den ene enhed) i WEness (vi alle).

Evighed udstråles/radieres ud fra hver enkelt Gudselv og er uendeligt radieret i "alle retninger" i Evighedstilstanden (bemærk at retning ikke kan bestemmes i en evig tilstand. Der eksisterer ikke fornufti at omtale retninger i en tilstand som er evig. Derfor har jeg markeret "alle retninger" under gåseøjne).

Under dette blogindslag vil du se billeder, som prøver at illustrere, hvordan evighed radiereres uendeligt i "alle retninger" fra hvert Gudselv repræsenteret på billederne (billederne er sammenfattet i et lille diasshow herunder). 

Andre ord for Virkelighedsmennesker

Virkelighedsmenneskernes sande form og figur kan ikke beskrives med ord, men udover Virkelighedsmennesker kan de (vi) kaldes:

- Evighedsmennesker. 

- Multimennesker. 

- Højere individuelle selver. 

- Gudselver.

- Autentiske Selver. 

- Højere dimensionelle individualiter. 

- De komplette virkelige mennesker.

Alle disse betegnelser beskriver og dækker over Virkelighedsmennesker. Det er vigtigt at pointere, at hvert Gudselv er et individ i et større et hundrede procent kærligt fællesskab. Hvert individuelle menneske har et højere individuelt Gudselv, som i fællesskab med andre Gudselver har plads i Evighedstilstanden. Det individuelle Virkelighedsmenneske har samme facon og figur som et menneske. Man kan sige, at Virkelighedsmennesker har et højere dimensionelt plasmalegeme med samme form og figur som det perfekte menneske, da Virkelighedsmennesker er et hundrede procent perfekte. Dvs. at Virkelighedsmennesker har "hår på hovedet" (i lysform, ikke atomart), 5 fingre på hver hånd, 5 tæer på hver fod, to arme og to ben osv. Den eneste forskel er, at Virkelighedsmennesker ikke bruger legemet på samme måde, som vi tredimensionelle mennesker bruger vores på. Virkelighedsmennesker bærer ikke rundt på tunge ting eller løber marathon. Samtidig skal det skal nævnes, at Virkelighedmennesker ikke har størrelse eller højde, da du ikke kan måle højde, dybde, længde eller vægt i Evighedstilstanden. Virkelighedsmenneskerne er bare. Virkelighedmennesker bevæger sig i et nu; fra tanke til tanke. Udover dette er Virkelighedsmennesker et hundrede procent sansende og følende. Vi føler og sanser i et nu alt omkring os. Hvad vi føler og sanser, er den reneste form for kærlighed fra os selv og andre Virkelighedsmennesker, og vi føler alt i et nu. Dette er et resultat af, at vi eksisterer i et fællesskab af kærlighed.

Som et netværk af neuroner

Gudselverne er bundet til hinanden i følelsen som nerveceller i hjernen, og udveksler information og kærlighed i ét nu til hinanden på det højeste plan muligt (også illustereret i billederne herunder). Man siger, at kærligheden mellem to mennesker kan være ubrydelig, men så skal man prøve at forstå, at kærligheden Virkelighedmenneskerne har til hinanden i Evighedstilstanden vitterlig er evig og perfekt. Den form for kærlighed er den højeste form for kærlighed, der eksisterer. Og den er evig. Intet kan bryde kærligheden mellem Virkelighedsmenneskerne. Dette er blandt andet også derfor, at Virkelighedsmenneskerne har valgt at skabe universerne, som vi nu gør evigt og altid hele tiden i et nu.

Evighedens retninger

Illustration af evigheden som radierer fra Gudselverne uendeligt i alle retninger

Evighedens retninger

Illustration af evigheden som radierer fra et Gudselv sammenlignet med et skabt univers uendeligt i alle retninger (Credit: Dorrit Bjerg)

Uendelighed

Uendelighed kommende fra Gudselverne uendeligt i alle retninger (Credit: Dorrit Bjerg)