We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Spirituel nødsituation

"Har du nogensinde følt, at alt hvad du troede på, alt hvad du troede var sandt og fremstod som rigtigt for dig kom i konflikt med dit liv (dine værdier) og vendte din opfattelse af verden og universet på hovedet?".

 

"Har du nogensinde følt eller oplevet, at hvad fremstod som sandt for din sjæl, faktisk viste sig at være i uoverensstemmelse med din sjæls oprindelige formål og kalden?".

 

"Har du nogensinde følt eller oplevet, at din tro (hvad enten det er kristendom, islam eller buddhisme) ikke stemte overens med, hvad du i din kerne følte var sandt og, at du benægtede/hengemte din inderste sandhed og viden i frygt for, hvad andre ville synes om dig?"

 

"Har du benægtet dine egne sandheder eller, hvad fremstod som sandt for dig i frygt for at blive ekskluderet af mainstream befolkningen og/eller i frygt for at blive kaldt skældsord?".

 

"Er du spirituel søgende efter din indre sandhed uden held og følt dig nedtrykt over dette?".

 

"Føler du dig nedtrykt, tung i kroppen, deprimeret, lad, og træt både fysisk, emotionelt og spirituelt?"

 

"Har du ubehagelige drømme i form af mareridt eller natteterror?"

 

Lyder disse problemstilllinger som noget, du har oplevet, så frygt ikke. Mange mennesker går igennem livet med en sandhed i deres kerne, som de ikke kan udtrykke i frygt for, hvad der ville ske med dem, hvis de snakkede om det. Dette er specielt tilfældet i religiøse sekter/kulter eller fundamentalistiske trossamfund. Disse trossamfund tillader ikke medlemmer, at udtrykke holdninger/overbevisninger, som ikke er i overensstemmelse med religiøse skrifter og regelsæt. Derved bliver mange mennesker underkuet og holdt som fange uden mulighed for at udtrykke deres egne værdier og indre sjælssandheder.

Selv har jeg stået i flere af ovenstående problemstillinger. Jeg har valgt at kalde meneuen for `Spirituel nød`, idet mange mennesker oplever en eller flere spirituelle nødsituationeri løbet af sit liv.

 

Selv er jeg døbt og konfirmeret i den kristne tro. I kristendommen (i det mindste for mig) eksisterer en hel række af vidunderlige budskaber, som fremstår som sande for mig. Disse er bl.a.:

1) Næstekærlighed.

2) Medmenneskelighed.

3) Tilgivelsesevne.

 

For mig er ovenstående kristne budskaber en del af definitionen af at være menneske. Som spiritist (selvom jeg ikke bryder mig om at blive sat i boks er `titler`/stereotyper nemmere for mennesker at forholde sig til) er jeg i stand til at udplukke budskaber fra religioner, som stemmer overens med min egen indre sandhed. Det skal nævnes, at der i religioner eksisterer budskaber, fortællinger og holdninger, som jeg tager stor afstand fra. Nedskrevne love og regler, som forbyder, nedgører, ydmyger, hindrer, tilbageholder, udstiller, magtdominere eller fordømmer mennesker føler jeg ikke stemmer overens med, hvad der er sandt og værdifuldt for mig (dette er selvfølgelig individuelt).

 

Eftersom jeg blev syg (se forside for beskrivelse af dette) begyndte jeg, at finde trøst i den kristne tro. Mere specifikt trøst i Gud. Jeg gik til gudstjenester så ofte, som jeg kunne. Problemet viste sig dog at være, at jeg også begyndte at tage de bibelske ord bogstaveligt, og følte at Gud ville komme efter mig, hvis ikke jeg gjorde, som der stod nedskrevet i disse hellige skrifter. Den Gud jeg fandt trøst hos, viste sig også som autoritær og konsekvensuddelene for mig. Min tro var baseret på en trøstfuld frygt for skaberen af universet. Alt dette skulle vise sig at være ren indbildning og hjernevaskelse af mit eget sind.

Hvis ikke det havde været for bl.a. min mor, moster, specialsygeplejerske, støttekontaktpersoner og psykiater, ville jeg ikke have fundet frem til min egen indre sandhed. En sandhed, som altid har været i mig, men som jeg har undertrykt i frygt for at blive dømt og udelukket fra mangfoldigheden. Den såkaldte mainstream.

Jeg fandt ud af (efter jeg blev velbehandlet psykisk også på et spirituelt plan), at jeg selv indeholdte den sandhed, som jeg altid havde søgt siden barnsben. Sandheden , som min sjæl har med "udefra" Gudselverne, var blevet formørket af mit eget dystre og negative tankemønster. Jeg befandt mig i usunde bevidsthedslag (læs mere om bevidsthedslag under menuen `Andet viden`).  Efter "sjælsformørkelsen" af mit sind drev bort, kunne jeg nu endelig lade min sjæl "se". At lade sjælen "se" betyder, at man giver plads til, at sjælen kan skinne i sit liv igen. Får sjælen lov til at drive dit liv, ændres dit tankemønster, og dine sanselige instrumenter blomstrer til nye højder. Du udvikler et udvidet perspektiv på alt. Du bliver i stand til at se situationer fra flere forskellige vinkler og konkluderer og perspektiverer på et højt plan. Du finder også ud af, at det at være mainstream ikke er så populært, som man skulle tro. Det viser sig faktisk, at det er meget bedre at skille sig ud. På den måde indser du dit egen unikke væsen. Anerkendelse af dit egen væsen medfører enorm empati, passion, medmenneskelighed, næstekærlighed, tilgivelsesevne og selvkærlighed, som du bliver i stand til at uddele til andre. Først når du elsker dig selv, kan du elske andre. For hvordan vil du give kærlighed, hvis du ikke har noget kærlighed at give af?

 

Spirituelle nødsituationer eller kriser kan også have at gøre med, at du befinder du

dig i usunde bevidsthedslag. Dette vl sige, at du lader dit ego styre for meget af dit liv, og at du går for højt op i materialististiske ting.

En spirituel krise eller nødsituation kan også vise sig i dine drømme. Dette har jeg prøvet adskillige gange. Selv har jeg haft mange drømme, hvor dæmoner indtræder. Disse drømme er meget ubehagelige og sætter angstspor i din krop, sind og sjæl. Oplever du dæmoniske karakteristika i dit liv, skal der handles omgående (se mere i de følgende blogindlæg under hovedmenuen `Spirituel nød`.

 

Under denne menu, `Spirituel nød` vil du blive introduceret til, hvordan spirituelle kriser kan håndteres (spirituel coaching/spirituel rådgivning/spirituel ledelse) og, hvordan man kommer igennem dem på en sikker og hensigtsmæssig måde. Vær dog opmærksom på, at jeg blot giver dig et spirituelt redskab/værktøj, som måske viser sig at være hjælpsom for dig. Det kan også vise sig, at mine redskaber ikke virker for dig, men opgiv ikke håbet. Det er nemlig de små ting i livet, der er de vigtigste. Måske opdager du lige pludselig, og på tilældig vis, hvad der er sandt og værdifuldt for dig i dit liv.