We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Sjælens Have

Bevæger du dig rundt i den fysiske tunge tredimensionelle verden, og undrer du dig over, hvorfor du føler dig så træt og udmattet? Så kan jeg fortælle dig, at du skal træde ind i Sjælens Have.

Sjælens Have (metaforisk/symbolsk sted) er det sted inderst inde i dig, hvor du mærker, føler, sanser og lytter til din sjæl. Når du mærker, føler, sanser, og lytter til, hvad din sjæl siger, opdager du også, hvilke behov din sjæl har brug for. Du opdager måske også, hvilken enorm visdom og kærlighed din sjæl indeholder, og finder dermed ud af, at du altid har mulighed for at træde ind i Sjælens Have, hvis du har brug for enten:

1) Ro.

2) Harmoni.

3) Kærlighed.

4) Visdomsråd.

5) Nærvær.

6) Energi/næring.

7) At "tænde" din sjæl igen, hvis du føler/mærker at den er ved at gå ud (synke til lavere og usunde bevidsthedslag eller glemmer sin oprindelig origenelle identitet).

 

Sjælens Have er et sted med overflod af lys, energi, kærlighed og visdom. Alle disse ingredienser er, hvad din sjæl er opbygget af. Man kan sige, at Sjælens Have er det sted inderst inde i dig, hvor du (altså din sjæl) virkelig holder til.

Har du brug for næring (metafor for energi) træd da ind i Sjælens Have.

"Hvordan træder man så ind i Sjælens Have? "

Der er flere muligheder:

1) Man kan bevæge/træde igennem portaler til Sjælens have.

2) Man kan foretage Sjælsøvelser for at opnå Sjælskontakt (for mere om Sjælskontakt, se hovedmeneun `Sjælen` og klik da på undermenuen `Sjælskontakt`).