We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Sjælestadier (relateret til Sjælsbarometeret)

Sjæle eksisterer på forskellige stadier, forskellige forståelsesniveauer, når de er koblet "på" et fysisk legeme "inde" i et univers.

Sjælestadier kan opdeles i adskillige stadier. Disse stadier skal nærmest forståes som livsstadier (se nedenstående liste):

1) Babysjæle: Babysjæle er sjæle som for første gang tilkobler sig et fysisk legeme i universet.

 

2) Unge sjæle/teenage-sjæle: Unge sjæle/teenage-sjæle er sjæle, som har prøvet få tilkoblinger på et fysisk legeme i universet. Disse sjæle udforsker og stiller spørgsmålstegn til alt. Disse sjæle søger at finde sin identitet.

 

3) Modne/erfarende sjæle: Modne/erfarende sjæle har foretaget adskillige tilkoblinger på et fysisk legeme i universet. Disse har dannet sig et billede af dem selv og kender deres egne værdier.

 

4) Gamle sjæle: Gamle sjæle har foretaget utrolig mange tilkoblinger på et fysisk legeme i universet. Disse sjæle har stor vished og kendskab til kærlighedens vigtighed.

 

5) Observatør-sjæle: Observatør-sjæle kommer direkte fra et andet "færdiggjort univers" (et univers som har overstået sit universforløb), som observatører til dette/vores universforløb.

 

6) Fastlåste sjæle: Fastlåse sjæle (også kaldet ånder) er sjæle, som ikke selv er i stand til at drage videre tilbage til Sjælsdimensionerne eller deres Gudselv. De har for stærk fysisk forbindelse til jorden endnu. Ånder er ikke onde, men kan bevæge sig i usunde bevidsthedslag. "Gode/sunde ånder" kan godt vælte bøger og tænde lyskontakten, men dette gør de blot for at få opmærksomhed/hjælp. Ånder føler måske, at de stadig er i et fysisk legeme og kan interagere med den fysiske tre-dimensionelle verden. Og/eller ånderne gør sig opmærksom på, at de har brug for hjælp til at "komme videre" ud til sit Gudselv igen.

 

Sjælsbarometeret

Ovenstående sjælestadier kan relateres til Sjælsbarometeret. Definitionen på Sjælsbarometeret (som også ses under hovedmenuen `Inspiration`. Vælg derefter undermenuen `Definitioner`). Definitionen på Sjælsbarometeret lyder således:

 Sjælsbarometer: En måleenhed hvori sjælen kan placeres på en skala, som bedømmer, hvor oplyst sjælen er om sig selv, andre, universer og sit højere selv. Lav score indikerer lav/ringe selvforståelse. Høj score indikerer høj/god selvforståelse.

Sjælsbarometeret er en indikator for, hvor oplyst en sjæl er om sig selv og sit formål. At sjælen ved hvor den stammer fra, ved hvad dens formål i universet er og kender til kærlighedens vigtighed.

Ud fra ovenstående listet sjælestadier kan det derfor argumenteres, at baby-sjæle og unge sjæle/teenage-sjæle i højere grad er placeret lavere på Sjælsbarometeret end modne/erfarende sjæle og gamle sjæle. En gylden tommefingerregel lyder:

"Des flere tilkoblinger på et fysisk legeme en sjæl har foretaget, des større forståelse og erfaring har den tilegnet sig".

Gammel tale

I hundrede af år har man brugt ordsproget "En gammel sjæl i en ung krop" eller modsat "En ung sjæl i en gammel krop". Mennesker, som bliver tilkoblet en gammel sjæl, vil (i størstedelen af tilfældene) tidligt i deres liv opdage, hvem de er, og hvad deres formål på Jorden er. Mennesker, som bliver tilkoblet en baby,- eller ung/teenage sjæl, vil (i størstedelen af tilfældene) først senere i deres liv opdage, hvem de er, og hvad deres formål på Jorden er. Der eksisterer undtagelser. Undtagelser opstår ved store identitetskriser og/eller banebrydende livssituationer.