Deep spiritual and universal understanding

Higher Selves - the eternal truth

Deep spiritual and universal understanding


Sjælsportaler - fra evigheden til kødligt legeme

Under menuen `Sjælen` og undermneuen `Hvad er sjælen?` kan du læse om, hvad sjælen er. For at slå det fast med søm, beskriver jeg kort igen, hvad sjælen er for at forståelsen af sjælsportaler.

Din (og alle menneskers) sjæl er et hologramsbillede/kopibillede/spejlbillede af hver isærs oprindelig og autentiske Gudselv. Sjælen indeholder alt den kærlighed og visdom, som dit Gudselv er essensen af. Når dit Gudselv i Evighedstilstanden har produceret et tro hologrambillede (sjælen) af den selv, sendes sjælen "ind" i universet, og sjælen kobler sig på et atomart/fysisk legeme ("tilkobling" på CNS = Centralnervesystemet og PNS = Perifere nervesystem).

Sjælsdimensionerne strækker sig fra dimension 1 - 11 (hvor 1 er den laveste Sjælsdimension, som beskæftiger sig med usunde bevidsthedslag, og 11 er den højeste Sjælsdimension, som beskæftiger sig med sunde bevidsthedslag. Læs mere om usunde/sunde bevidsthedslag under hovedmenuen `Andet viden` under `Bevidsthedslag`).

 

Spørgsmålet du måske stiller kan lyde: "Hvordan drager sjælen fra Gudselvet i Evighedstilstanden "ind" gennem universet og "tilkobler" sig et fysisk legeme?".

Til stor forundring forekommer "tilkoblingen" på et fysisk legeme (med udgangspunkt i Evighedstilstanden) faktisk ret simpelt. Så snart dit Gudselv har produceret sjælen, dannes en såkaldt Sjælsportal af Gudselverne. Definitionen på en Sjælsportal lyder således.

"En Sjælsportal fungerer som en passage. En overgang/passage fra punkt A til punkt B. Vedrørende sjælen er denne overgang/passage fra punkt A, Gudselvet i Evighedstilstanden, til punk B, det kødlige legeme "inde" i universet".

Sjælsportaler dannes kontinuerligt af Gudselverne i Evighedstilstanden, da Gudselver konstant skaber hologrambilleder af dem selv, og sender dem ind i forskellige universer*.

Næste spørgsmål forekommer derfor naturligt: "Hvad består Sjælsportaler af, og hvordan er de bygget op?".

Sjælsportaler, skabt af Gudselverne, er ren og beskyttende kærlighedsenergi med form som en tunnel. "Ydersiden" af tunnellen beskytter den indkapslede og rejsende sjæl mod mørke og negative energier på sin overgang/passage fra Evighedstilstanden til den bestemte dimension, som den skal koble sig på i.

Sjælstilkoblingsprocessen                                              

Autentiske virkelige Gudselv:

Tilstand: Evighedstilstanden som udgangspunkt.

Tilstandsform: Evig/uendelig.

Legemet: Individuel menneskeligt plasma-bevidsthedslegeme.

Bevidsthed: Indeholder oprindelige bevidsthedskraft (tankernes opstandelsessted)..

          1. Transformation: Sjælshologrambillede skabes af Gudselv.

 

Sjælen:

Tilblivelse: Hologramkopi/Spejlbillede af et Gudselv.

Tilstand: Sjælsdimensionerne (1-11).

Tilstandsform: Evig (grundet sammenkobling med Gudselv).

Legemet: Sjælslegemet er menneskeligt dog ikke atomart.

Bevidsthed: Indeholder oprindelige bevidsthedskraft fra et Gudselv.

Funktion: Fungerer som ”kanal”/”tunnel”/”leverandør”/”bindeled” for Gudselverne.

 

Sjælstilkoblingsprocessen. Fra højfysisk manifesteret lys à lavfysisk manifesteret lys.

        2. Transformation: Tilkobling på fysisk legeme fra rejse gennem sjælsportal.                           

 

Fysisk/kødligt legeme:

Tilstand:Tre.dimensionel.

Tilstandsform Ikke evig/uendlig.

Legemet: Atomar/molekylær/fysisk/kødligt legeme.

Bevidsthed: Bevidst grundet sjælstilkobling med oprindelig fra et Gudselv.

Ovenstående tabel viser sjælstilkoblingsprocessen fra autentiske Gudselv i Evighedstilstanden til fysisk legeme "inden i" universet.

 

* = Det skal siges, at en sjæl kan "kun" opholde sig i et univers ad gangen.