We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Sjælsportaler - fra evigheden til kødligt legeme

Under menuen `Sjælen` og undermenuen `Hvad er sjælen?` kan du læse om, hvad sjælen er.

For at slå det fast med søm, beskriver jeg kort igen, hvad sjælen er for at forståelsen af sjælsportaler.

Forståelse af sjælen

Din (og alle menneskers) sjæl er et hologramsbillede/kopibillede/spejlbillede af hver isærs oprindelig og autentiske Gudselv. Sjælen indeholder alt den kærlighed og visdom, som dit Gudselv er essensen af. Når dit Gudselv i Evighedstilstanden har produceret et tro hologrambillede (sjælen) af den selv, sendes sjælen "ind" i universet, og sjælen kobler sig på et atomart/fysisk legeme ("tilkobling" på CNS = Centralnervesystemet og PNS = Perifere nervesystem).

Sjælsdimensionerne

Sjælsdimensionerne strækker sig fra dimension 1 - 11 (hvor 1 er den laveste Sjælsdimension, som beskæftiger sig med usunde bevidsthedslag, og 11 er den højeste Sjælsdimension, som beskæftiger sig med sunde bevidsthedslag. Læs mere om usunde/sunde bevidsthedslag under hovedmenuen `Andet viden` under `Bevidsthedslag`).

Spørgsmålet du måske stiller nu kan lyde: "Hvordan drager sjælen fra Gudselvet i Evighedstilstanden "ind" gennem universet og "tilkobler" sig et fysisk legeme?".

Til stor forundring forekommer "tilkoblingen" på et fysisk legeme (med udgangspunkt i Evighedstilstanden) faktisk ret simpelt. Så snart dit Gudselv har produceret sjælen, dannes en såkaldt Sjælsportal af Gudselverne.

Definition på Sjælsportal

Definitionen på en Sjælsportal lyder således. "En Sjælsportal fungerer som en passage. En overgang/passage fra punkt A til punkt B. Vedrørende sjælen er denne overgang/passage fra punkt A, Gudselvet i Evighedstilstanden, til punk B, det kødlige legeme "inde" i universet".

Sjælsportaler dannes kontinuerligt af Gudselverne i Evighedstilstanden, da Gudselver konstant skaber hologrambilleder af dem selv, og sender dem ind i forskellige universer. Næste spørgsmål forekommer derfor naturligt: "Hvad består Sjælsportaler af, og hvordan er de bygget op?".

Opbygning af Sjælsportaler

Sjælsportaler, skabt af Gudselverne, er ren og beskyttende kærlighedsenergi med form som en tunnel. "Ydersiden" af tunnellen beskytter den indkapslede og rejsende sjæl mod mørke og negative energier på sin overgang/passage fra Evighedstilstanden til den bestemte dimension, som den skal koble sig på i.

Grov skematisering af Sjælstilkoblingsprocessen med udgangspunkt i Gudselvet i Evighedstilstanden. Skemaet er konstrueret af bloggeren selv.