We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Dig som Skabelseskilde

Skabelseskilde (Source of Creation på engelsk) henviser til oprindelighedens og virkelighedens skaber. Altings skaber.

I de kristne og islamiske trossamfund er Skabelseskilden Gud; den ene omnipotente alvidende Gud. Gud som har skabt alt i universet, og må anses som Skabelseskilden.

Jeg vil give de kristne og islamiske trossamfund ret - til dels. Trossamfund taler om, at blive et med oprindelighedskilden; Skabelseskilden (man taler her om begrebet `Oneness`).  Bliv et med Gud og mærk Gud i dig.

Jeg vil gerne give et nuanceret billede af Gud (læs også `Det nye Gudsbillede` under hovedmenuen `Gudselver`) og forståelsen af den oprindelige Skabelseskilde.

Ud fra egne erfaringer, viden, følelser og spiritualitet ved jeg nu, inderst inde, hvad der er sandhed for mig.

Gud, for mig, er Gudselvernes fælleshed. Til sammen udgør indivduelle Gudselver begrebet Gud; en enhed. Ligesom du er en individuel borger i et fælles samfund. Gudselverne er Gud - den energi som Virkelighedsmenneskerne udgiver er hellig energi.

Dit Gudselv har i fællesskab med alle Gudselver skabt universet og alt der er deri med fælles bevidst tankeenergi.

Konklusion: Gudselverne er ikke tilkoblet kilden. Dit Gudselv og alle Gudselverne er selve Skabelseskilden. Dermed er du en Skabelseskilde! Du har skabt universet (fra Evighedstilstanden hvor dit Gudselv holder til) med kodet bevidst tankeenergi. Gudselverne udgiver kildestyrken.

 

Ekstra læsning

Som du kan læse under menuerne `Gudselver` og `Sjælen`, vil du opdage, at dit Gudselv producerer et sjælshologrambillede af sig/sit selv, som "sendes ind" i universet og "tilkobler" sig et fysisk menneskelegeme.

Sjælshologrambilledet, som du indeholder "inde" i dit fysiske legeme, er et direkte spejlbillede af dit oprindelige autentiske Gudselv; dit Jeg.

 

Ny konklusion: Du har din Skabelseskraft med "ind" i universet i dit legeme i form af sjælen.

Idet du har medbragt din Skabelseskraft "ind" i universet, opstår der nye muligheder for dig. Et helt nyt vindue åbner sig for dig. Skabelseskraften fra din sjæl kan manifesteres i det fysiske; Tankemanifestation (læs mere i blogindlægget herunder).

 

"Du har valget mellem at være her som en skabelsesplet eller som Skabelseskilden selv. Ikke at udforske sådan en fænomenal mulighed er en forbrydelse i sig selv "- Sadhguru.


Som Skabelseskilde kan du tankemanifestere

Tankemanifestation sker hele tiden. Du har selv foretaget tankemanifestation mange gange i løbet af dit liv, og vil blive ved med at gøre det. Definitionen på tankemanifestation lyder således:

Tankemanifestation: "Evnen til bevidst at fysisk realisere og virkeliggøre tanker fra din sjæls skabelseskraft, som har sin oprindelighed i dit autentiske Gudselv i Evighedstilstanden. Dermed defineres mennesker som Skabelseskilder både i et fysisk legeme ("inde i" universet) og som lyslegeme ("uden for" universet)".

Din sjæl er ren bevidsthed, fordi dit Gudselv er definitionen på bevidsthed. Da sjælen er en hologramkopi af dit Gudselv resulterer dette i, at sjælen er bevidsthed (altså at sjælen er dig, fordi du er bevidst).

Vigtigt

"Man siger, at man skaber med tankens kraft. Dette er ikke helt korrekt. Man producerer tanker grundet sjælens bevidsthedskraft, som har sin oprindelighed i Evighedstilstanden fra sit autentiske virkelige Gudselv. Dvs. du tankemanifesterer helt "udefra" dit Gudselv - via sjælen (som er en hologramkopi/spejlbillede af dit Gudselv) - i den fysiske/kødlige/atomare verden. Sjælen er bindeleddet for Gudselverne at tankemanifesterer "inde" i et univers".

Hvilke tanker ønsker jeg at manifestere?

Du kan, bl.a. ud fra nedenstående, selv bestemme hvilke tanker, som skal manfesteres:

- Skabende tanker versus Ødelæggende tanker.

- Positve tanker versus Negative tanker.

- Kreative tanker versus Logiske tanker.

- Prolemløsende tanker versus Problemidentificerende tanker.

- Eksplorative tanker versus Ignorante tanker.

Fordelen ved ovenstående tanker er, at vi selv har valget imellem, hvilke tanker, som vi gerne vil manifestere i verden. Se nedenstående skema for uddybbelse. Nedenstående billede er en grov skematisering af tankemanifestation.

Tankemanifestationprocessen med udgangspunkt i Gudselverne i Evighedstilstanden. Billedet er produceret af forfatteren selv.