We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Sjælsnedferysning - tø sjælen op igen.

"Er din sjæls flamme ved at gå ud?".

 

"Har du bevidst eller ubevidst frosset din sjæl ned eller føler du, at din sjæl er tilfrosset?".

Det kan ske ubevidst

Sjælsnedfrysning kan ske for os alle sammen. Overser vi, viger vi bort fra eller ser vi bort fra sjælen kontinuerligt vil vi med tiden gradivst miste sjælskontakten. Dvs. vi glemmer vores sjæl; vi lytter ikke til sjælen, vi hører ikke sjælens kalden, og vi mærker ikke sjælens varme. Sjælsnedfrysning sker gradvist i takt med, at mennesker lader deres ego (deres kødlighed/materialisme-gen) tage over, og glemmer at betro sig sin sjæls behov og ønsker, som i bund og grund rent faktisk er dig og dine sande behov og ønsker, fordi du er din sjæl tilkoblet en kødlig krop.

Ved Sjælsnedfrysning kan man faktisk sige, at man frysser sig selv ned. Din smukke sjæl fryser, des mere dit ego tager over. I sidste ende kan det ende med, at man slet ikke mærker sin sjæl mere. Jo, den er i kroppen, men har ikke mulighed for at komme til udtryk.

Der er stadig håb for dig selvom din sjæl er nedfrosset. Det kræver blot hårdt arbejde og viljestyrke. Det kræver, at du tør din sjæl op igen med varme og lys.

Sansning

Varme og lys kræver ændret tankemønster. Negativ og egoistisk tankegang skal ændres til positiv og fællesheds tankegang. Dernæst skal sanseterapi være en daglig øvelse. Sanseterapi giver dig mulighed for, at se, lugte, høre, smage og mærke dine omgivelser. Se verden. Lyt til verden. Smag på verden. Hør verden. Mærk verden.

Sanser du dine omgivelser, kan man finde frem til, hvad fremstår som sande værdier for dig i verden. Hvad du  går ind for, og hvad du ikke går ind for. Allerede her, begynder du at finde kerneværdier, som din sjæl indeholder. Sjælsoptøningen er begyndt.

Illustration af eksempel på Sjælsnedfrysning. Billedet er tegnet af forfatteren selv