We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Træer som vishedsvæsener

Træer er naturens kæmper og naturens ældgamle visdomsholdere. Træer er mystiske og magiske og symbolisere bl.a.;

1) Skønhed.

2) Enorm og vedvarende styrke.

3) Skjult visdom.

4) Evigt liv.

5) Beskyttelse/tryghed.

6) Vidensindeholdende.

7) Healing.

8) Kreativitet.

9) Forandring og udholdendhed.

10) Psykologisk og spirituel modenhed.

11) Grounding (jordnærenhed).

12) Fysisk, spirituel og sindsnærende.

13) Fælleshed/fællesskab.

14) Fertilitet og reproduktion.

15) Velstand og/eller fremgang.

16) Rodfæstning. 

Ikke nok med træers magiske væremåde, så repræsenterer træer også spirituel viden. De fremstår nærmest, som naturens guru`er/yogi`er og mystikere.

Træer ligner nærmest ældgamle spirituelle lærde vishedsvæsener, som i fællesskab beskytter, hjælper og bidrager til naturens vedligeholdelse og velvære. 

I nedenstående diasshow kan du med lidt god vilje se eksempler på, at nogle træer har "ansigter". Disse ansigter gav mig en stærk følelse af, at træerne er gamle vishedsvæsener, som vogter og beskytter naturen.

Billederne i diasshowet blev fotograferet med mit Canon kamera i Marielundskoven i Kolding forået 2019.

Naturånd

Billedet er taget af forfatteren selv i Marielundskoven i Kolding

Naturånd

Billedet er taget af forfatteren selv i Marielundskoven i Kolding

Naturånd

Billedet er taget af forfatteren selv i Marielundskoven i Kolding

Naturånd

Billedet er taget af forfatteren selv i Marielundskoven i Kolding

Naturånd

Billedet er taget af forfatteren selv i Marielundskoven i Kolding