We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Hvad sker der med sjælen, når kroppen dør?

I mange tusinde år har mennesker undret sig over, hvad der sker med os, når vi dør. Om vi kommer i helvede, i himlen eller bliver spist af insekter og ender som dyreafføring til gødning af jorden.

Mange interpretationer og forestillinger som kan fremkomme både skræmmende og glædesfulde. Ingen har lyst til at ende i helvede. Jeg tør godt antage, at de fleste mennesker ønsker at komme i himlen. Nogle mennesker ønsker faktisk at ende som gødning til planeten, da dette hjælper til opretholdelse af planetens økosystem.

 

Efterlivet set fra min vinkel

For mig er døden ikke af betydning. Selvom jeg er kristen, tror jeg hverken på himlen eller helvedet. Disse er bevidsthedsstadier, som vi selv skaber her på Jorden (se hovedmenuen `Andet viden` og vælg `Bevidsthedslag` for mere om bevidsthedsstadier).

Ud fra hvad jeg har "fået ned", er jeg overbevist om, at når den fysiske atomare krop lukker ned, så vender sjælen tilbage til Sjælsdimensionerne for således at reinkarnere, medmindre den har opnået fuldstændig/komplet forståelse af kærlighed. Er dette mål opnået, drager sjælen da tilbage til sit Gudselv i Evighedstilstanden. På en måde kan man godt sige, at man ender som gødning til planeten samtidig med, at man kommer i himlen (tilbage til sit Gudselv i Evighedstilstanden i sidste ende). Alle sjæle ender i sidste ende altid med at vende tilbage til sit Gudselv. Nogle sjæle for fuld forståelse for kærlighed fra få inkarnationer på Jorden, og nogle sjæle skal igennem utallige inkarnationer, før de opnår komplet forståelse af kærlighed (se hovedmenuen `Sjælen` og læs om `Sjælestadier`).

En anden finesse er ordet `Efterlivet`. Egentlig er efterlivet bare en fortsættelse af sjælens liv. Et nyt kapitel, en transformation eller en videreførende proces. Sjælen vil leve fra det øjeblik, den bliver skabt af sit Gudselv til det øjeblik, den vender tilbage til sit Gudselv. Der eksisterer derfor ikke rigtigt noget efterliv. Det hele er et stort livsforløb.

Se det på denne måde:

"Døden er en kosmisk joke. Forstår du joken, vil det at falde på den anden side være vidunderligt".