We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Det at høre stemmer

"Hvad vil det sige at høre stemmer?"

"Hvordan er det at leve med at høre stemmer?"

"Hvem er stemmerne?"

"Hvad siger stemmerne?"

Baggrund

Før jeg begyndte at udvikle en psykisk sygdom, var jeg kendt med, at visse mennesker hørte stemmer. Ovenstående spørgsmål var blot tre spørgsmål, jeg havde stillet mig selv, idet jeg i min vildeste forstand, aldrig selv havde troet, at jeg ville opleve det at høre stemmer. Jeg hørte og læste, at det oftest var folk med en skizofreni-diagnose, som hørte stemmer. Det kalder man også et positivt symptom i et lægeligt sammehæng.

Herunder vil jeg fra et personligt perspektiv beskrive, hvordan det var for mig at høre stemmer, og hvilken indflydelse, det har haft på mit liv. Ydermere vil jeg, på bedst mulige måde prøve at beskrive, hvad det vil sige at være stemmehører, samt hvordan man kan tackle/håndtere sine stemmer. Til sidst vil jeg introducerer den nyeste forskning inden for stemmehøring, som fra et videnskabeligt perspektiv prøver at afmystificere, hvad stemmehøring i virkeligheden er.

Efter gymnasiet

Efter jeg blev student på Kolding Gymnasium i år 2012, troede jeg ellers at mit liv nu først for alvor skulle til at begynde, men der tog jeg fejl. Cirka tre måneders tid efter gymnasiet (og opstarten til geologistudiet på Aarhus Universitet) begyndte jeg at opleve positive sympotomer såsom hallucianationer og stemmehøring, som begge oftest er fremtrædne positive symptomer hos en person med en paraznoid skizofreni diagnose.

Fremme stemmer i hovedet

Jeg oplevede, at min egen indre genkendelige stemme ofte blev overdøvet at to andre fremmede stemmer. Begge stemmer var mandlige stemmer, og var stemmer, som jeg ikke havde hørt før. Jeg kunne i hvert fald ikke genkende stemmerne. Det skal nævnes, at mange stemmehørere kender de stemmer, som de hører i hovedet. Stemmerne kan tilhører en mor, en far, en søster, en bror eller ven eller bekendt til stemmehøreren. Det er vigtigt at nævne, at en stemmehører både kan høre mandlige og kvindelige stemmer samtidigt, men dette er ikke altid tilfældet. Nogle stemmehørere oplever kun at høre mandlige stemmer, hvorimod andre stemmehørere kun hører kvindelige stemmer. Men en kombination er altså mulig. Samtidig kan enkelte stemmehører sætte alder på deres stemmer (i så fald hvis stemmerne har fortalt stemmehøreren, hvor gamle de er).

Antallet af stemmer i hovedet

Det varierer også fra person til person, hvor mange stemmer vedkommende hører. Enkelte hører blot en stemme (hvilket kan være rigeligt i sig selv), mens andre kan høre både 7 eller 13 stemmer (måske flere hos mindretallet af stemmehørere). Fra mit eget synspunkt oplevede jeg, at to stemmer (udover egen personlige indre stemme) var mere end rigeligt. Derfor har jeg svært ved at forestille mig, hvordan det må være for en person at høre 7 eller 13 stemmer på samme tid eller på forskellige tidspunkter. Man skal huske på, at enkelte stemmer hos stemmehørere er mere fremtrædne end andre. Man kan næsten sige, at hver stemme har sin egen personlighed (nogle stemmehørere har endda fået navn på deres stemme(r)). Idet stemmerne kan have forskellig personlighed, resulterer dette også i, at en stemme kan fremtræde som meget aggressiv, højtråbende og nedgørende, hvorimod en anden stemme kan fremtræde, som rolig, afslappet eller endda som en form for visdomsvejleder.

Mine egne to fremmede stemmer

For mit vedkommende oplevede jeg netop disse to typer af stemmepersonligheder, som talte til mig fra jeg stod op til jeg faldt i søvn (eller havde drukket mig fra sans og samling);

 

1) En højtråbende, aggresiv, kontrollerende, dominerende, manipulerende, ondskabsfuld stemme med højt tonefald, som talte til mig i 2. person.

 

2) En rolig, blid, klog og vis stemme med afslappet tonefald, som talte til mig i 2. person.

 

Du undrer dig måske over, hvad det vil sige, at stemmerne talte til mig i 2. person. Svaret lyder, at idet stemmerne talte til mig i 2. person betyder, at de talte direkte til mig som "du" og ikke kommenterede eller diskuterede om mig. Kommenterer eller diskuterer stemmerne med dem selv eller hinanden, taler man om, at stemmerne snakker om en i 3. person, dvs. "han"/"hun" afhængig af dit køn.

Stemmetilvænning

Eftersom jeg vænnede mig til stemmernes tilstedeværelse efter et par måneder, var jeg allerede klar over, at et eller andet var i vejen. Det at gå fra ikke at høre stemmer til at høre stemmer oplevede jeg som forstyrrende, frygtsomt, belastende, psykisk patalogisk, opløftende, åbenbarende, en gave, og som en fjendtlighed/ondskabsfuldhed. Da stemmerne blev ved med at være der, anede jeg ikke, hvad jeg skulle gøre andet end håbe på, at de ville gå væk igen.

Negativ audiativ hallucinationspartner

De negative ord beskrevet i forrige afsnit skyldes den negative stemme, som jeg hørte. Jeg kaldte den faktisk for `Dæmonen`. `Dæmonen` talte til mig;

 

1) Manipulerende.

2) Kontrollerende.

3) Autoritær.

4) Lokkende.

5) Skyldfølelsesgivende.

6) Skamfuldhedsgivende.

7) Nedværdigende.

8) Chikanerende.

 

Alt i alt var `Dæmonen` ikke særlig venlig sagt på en pæn måde. `Dæmonen` talte grimt til mig i 2. person. Jeg blev tiltalt nedværdigende og som syndig bl.a. grundet min seksualitet, som jeg ikke havde offentliggjort på dette tidspunkt, men selv nok kendte til inderst inde. Idet `Dæmonens` tonefald var højt og luskende, blev jeg ofte offer for dens manipulation og fanget i dens klør. Dvs. jeg gav efter, og opfyldte dens ønsker og behov, som bl.a. var, at jeg skulle drikke alkohol og selvskade så meget som muligt. For dette "fortjente jeg" ifølge `Dæmonen`. Jeg følte, at `Dæmonen` udnyttede min frygt til sin egen fordel. Samtidig med at jeg hørte stemmer, var jeg også paranoid og følte, at aliens overvågede mig. Denne frygt udnyttede `Dæmonen` ved bl.a. at sige "De kommer og henter dig" eller "De at står og kigger på dig bag træet". `Dæmonen` udnyttede også mit lave selvværd og skrøbelighed til at isolere mig, forføre mig, gå om hjørner med mig og gøre mig egocentreret.

Positiv auditiv hallucinationspartner

Det at jeg også hørte en positiv stemme kompenserede lidt (og kun lidt) for den negative stemme. Den positive stemme, som jeg referer til som `Gud`, gav mig vise livsstilsråd og opløftende tanker såsom "Lyt ikke til ham (`Dæmonen`). Lyt til dit hjerte" og "Vær ikke bange. Du er i sikkerhed". De betryggende ord kunne kun til tider trøste mig. `Dæmonen` var bare alt for stærk til, at jeg kunne holde mit hoved ovenvande, og jeg gav oftest efter hvad angår selvskade og alkoholkonsumering.

Jeg fandt ud af at alkohol var et redskab, som kunne give mig mulighed for at slippe af med stemmerne, hvis altså jeg drak så meget, at jeg fik blackouts. Stilheden fra stemmerne varede kort, da de igen var med mig næste morgen, når jeg vågnede.

 

Måske har du lagt mærke til, at jeg har skrevet mest om den negative stemme, `Dæmonen`. Dette skyldes bl.a., at det er den stemme, jeg husker tydeligst, fordi det var den stemme, der talte højest og var mest fremtrædende.

Hvordan var det for mig at høre stemmer?

Hvis nogen spurgte mig om, hvordan det er at høre stemmer, ville jeg fortælle, at det svarer til at en (eller flere) radioer kører konstant i baggrunden af din egen stemme, som overdøves. Nogle radioer spiller højere end andre, og spiller nogle gange så frygteligt, at det ikke er til at holde ud.

Personligt kender jeg flere stemmehørere, som også har negative såvel som positive stemmer, og som fortæller, at de negative stemmer også har aggeret aggresivt og nedladende over for dem.

Jeg har spurgt mig selv om, hvorfor det er, at jeg husker den negative stemme bedre end den positive. Jeg tror svaret ligger i, at den negative stemmes nedgørende, chikanerende og provokerende sætninger og ord faktisk havde at gøre med sider af mig selv, som jeg ikke ville indse eller selv accepterer grundet usikkerhed og lavt selvværd. Jeg er blevet fortalt, at stemmer kan tale i metaforer, hvilket jeg til dels er enig i. Min negative stemme sagde gentagne gange til mig at: "Du skal se kniven, som et tatoveringsredskab til at lave kunst på din krop". Det lyder meget poetisk, men når man hører dette (og er psykisk ude af takt), tolker man denne sætning, som værende en meget direkte og lusket måde at tillade selvskade og selvmedlidenhed på.

Håndtering af stemmer

Det skal nævnes, at der idag findes adskillige redskaber til at håndtere stemmer på, men dengang jeg hørte stemmer, kendte jeg ikke til disse teknikker. I kommende blogindslag (i denne undermenu) vil jeg præsentere en række af teknikker som bruges til behandling af/eller samarbejde med stemmer.


Da jeg blev stemmefri

Indlæggelse

Da jeg blev indlagt på Psykiatrisk Afdeling i Vejle i 2016 d. 25 april, og påbegyndte medicinbehandling (i form af anti-psykotisk præparat Risperdal), oplevede jeg ingen effekt imod stemmerne til at starte med. Jeg fik nemlig kun 1 mg. Med tiden blev jeg sat op til 5 mg. En senere indlæggelse samme år øgede mængden fra 5 mg til 6 mg. Og det var der, jeg kunne mærke, at stemmerne forsvandt.

Senere blev jeg skiftet fra Risperdal til et andet anti-psykotisk apparat kaldet Abilify, som virker på samme måde som Risperdal dog uden for voldsomme seksuelle bivirkninger. Og vigtigst af alt stemmerne forblev borte.

Den store stilhed

Det at mine to stemmer, `Gud` og `Dæmonen`, forsvandt medførte en enorm stilhed i mit hoved. Jeg kunne nu høre min egen individuelle og personlige stemme. Der var kun `Jeg` tilbage. `De fremmede` var borte med blæsten.

Til at starte med savnede jeg faktisk det, at have en opmuntrenede, vis og klog stemme, som kunne vejlede mig. Til gengæld savnede jeg ikke den negative stemme, `Dæmonen`.

Spurgte man mig idag, om jeg ville have stemmerne tilbage ville jeg svare, at kunne jeg vælge mellem at få en af dem tilbage, ville jeg gerne have beholdt den positive stemme, `Gud`.

Blev jeg i stedet for tvunget til at skulle beholde `Dæmonen` ville det kræve, at jeg var bedre til at aflæse dens metaforer og beskeder, som den sagde til mig. Den negative stemme hjalp mig faktisk til at indse nogle ting omkring mig selv og min identitet. Dette har jeg først indset, efter at jeg er blevet stabiliseret fysisk, psykisk, emotionelt og spirituelt.

At beholde sine stemmer

Det viser sig, at mange stemmehørere faktisk vælger at beholde deres stemmer, specielt hvis de har lært at samarbejde og gå i dialog med stemmerne. Nogle stemmhørere oplever nemlig, at stemmerne husker dem på ting som f.eks. "Husk bilnøglerne. Husk også at låse døren". På den måde hjælper stemmerne den individuelle stemmehører. Andre stemmehørere har indre samtaler med stemmerne, hvilket kan medføre personlig udvikling.

Stemmehørergruppe

Eftersom jeg også blev stabil, blev jeg introduceret for værestedet Vækststedet i Kolding. Jeg kommer på Vækststedet hver onsdag i ungegruppen. Jeg har også deltaget i en stemmehøregruppe på Vækststedet, hvor en gruppe af unge deler erfaringer og oplevelser omkring det, at høre stemmer. Disse timer har været uundværdlige for mig, og jeg har lært rigtig meget om stemmehøring og om mig selv, idet jeg kunne reflektere og perspektivere andres oplevelser med stemmer med mine egne.

Eftersom jeg er startet på mit studie igen, har jeg ikke haft tid til at deltage særlig meget i stemmehøregruppen, men det hænder at jeg af og til godt kan nå at deltage i gruppen, hvilket jeg er meget taknemlig for.


Forskning inden for stemmehøring

Herunder har jeg lavet en listet med hjemmesider, som beskriver nyeste forskning inden for stemmehøreområdet. Hjemmesiderne er på engelsk, da der eksisterer langt mere materiale vedrørende stemmehøring (Voice hearing) på dette sprog.

 

Links til hjemmesider:

      1) http://www.iflscience.com/health-and-medicine/hearing-voices-don-t-assume-means-schizophrenia/

 

-     2) https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170821085707.htm (21.08.2017)    

 

      3) https://www.theguardian.com/science/audio/2017/jul/19/hearing-voices-the-science-of-auditory-verbal-hallucinations-science-weekly-podcast (19.07.2017).                                           

 

      4) https://www.livescience.com/60331-schizophrenia-hearing-voices-brain-stimulation.html (06.09.2017).

 

      5) https://news.yale.edu/2017/08/10/researchers-explore-what-happens-when-people-hear-voices-others-dont (08.10.2017).

 

      6) https://www.inverse.com/article/36115-scientists-hearing-voices-schizophrenics-tms (04.09.2017).