We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Gudselvernes guldplasmabevidsthed

Bevidsthed sammenkoblet med metaller

Gudselvernes guldplasmalegeme som er den absolutte bevidsthed kommende fra Gudselverne er fundamental for at forstå den sammenfatning mellem metaller og bevidsthed, som jeg nu vil beskrive. Sammenfatningen kobles på den menneskelige forståelse i forhold til Gudselver, sjælen og det skabte kødlige menneske.

Jeg vil anvende kendte metaller i denne sammenkobling: Guld, sølv og bronze.

 

Guld-plasma-bevidstheds-menneske

Bevidstheden kommende fra guld-plasma-bevidstheds-mennesker (Gudselverne) er den givende bevidsthed.

Hermed menes, at alt er skabt og formet ud fra os (Gudselverne) fra en ligeværdig energitilstand "uden for universerne", som der referes til som Evighedstilstanden (se også definitionen på Evighedstilstanden under hovedmenuen `Inspiration` og vælg derefter udermenuen `Definitioner`).

 

Sølv-bevidstheds-hologram-menneske

Bevidstheden kommende fra sølv-bevidstheds-hologram-mennesket (sjælen) er den bevidsthed givet fra Gudselverne til skabt hologramlegeme (sjælen) som sendes "ind i unvierset".

 

Bronze-bevidstheds-menneske

Bevidstheden hos bronze-bevidstheds-mennesket (kødlige krop) er den bevidsthed, som modtager lyset fra sjælen (sølv-bevidstheds-hologram-mennesket), som igen modtager fra det givende guld-plasma-bevidstheds-menneske (Gudselverne). 

Man kan også kalde bronze-bevidstheden for karbon-bevidstheden, da den menneskelige krop i stor stil består af karbonatomer. 

 

Konklusion

Det som kan konkluderes ud fra ovenstående er bl.a. følgende:

1) Guld-plasma-bevidsthed (uden for universerne) tranformeres til sølv-bevidstheds-hologram-menneske ("inden i universet" i form af sjælen), som til sidst transformeres til bronze-bevidstheds-menneske (det kødlige atomare menneske).

2) Bevidsthed fra Gudselverne i Evighedstilstanden (som er let) vil fremstå som værende tungere "inde i universet", når denne er tilkoblet en kødlig krop.

3) Bevidsthed er kommende fra Gudselverne i en evig tilstand og kan tilkobles et kødlig menneske i et ikke-evigt skabt univers.

4) Den bevidsthed vi mennesker indeholder "inde i universet" er faktisk kommende fra Gudselverne i Evighedstilstanden. Det er derfor, at vi er i stand til at modtage følelser, tanker og åbenbaringer fra vores Gudselver i Evighedstilstanden i et nu hele tiden.

 

 

 

 

 

Fra guld-plasma-bevidsthed (givende fra Gudselverne) spaltet til sølv-bevidsthed (sjælen) og tilkoblet et kødligt legeme med bronze-bevidsthedshed (ledende og søgende). Credit: Dorrit Bjerg