We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Højere Selver og Evigheden (Higher Selves and Eternity)

Herunder finder du adskillige ordspil, som kan anvendes til at beskrive forskellige tilstande, og det jeg kalder identificeringstitler. Alle ordspil, termer og begreber har fundament i mit ønske om, at beskrive Gudselverne med så høj en autentisitet, som muligt. Da ord i sig selv er begrænsede og kan have forskellige betydninger fra sprog til sprog, kan oversættelse af disse være vanskelige, da ordspillenes kontekstuelle betydning fra sprog til sprog kan variere.

Ordenes begræsninger vanskeliggør også min situation vedrørende, at beskrive Gudselverne på den bedst mulige måde for dig, da der ikke findes ord til at beskrive Gudselverne fantastiske, smukke og kærlige væren og eksistens. 

Nedenstående ordspil er kreativt "opfundet" af mig selv, men er dog til alsidig anvendelse for dig som læser. 

Begreberne kan anvendes i forskellige kontekster såsom i digtkonstruktion og forfatterskab samt til at beskrive adskillige spirituelle følelser og pointer eller blot til finurlige sætningskonstruktioner. Enkelte ord kan anvendes som identificeringstitler. Dvs. at disse ord er mulige at anvende om din egen identitet. Du kan f.eks. identificere dig selv som værende en Light-Lover (dansk: Lys-Elsker). 

Der bedes rettes opmærksomhed på, at begreberne er skrevet på engelsk ikke blot til stor grad af ordspil men også til dels for at nå et bredt publikum. Jeg har dog fra bedste evne forsøg at oversætte ordene til dansk. 

Jeg håber, at du finder disse væsentlige og inspirerende.

Begreber

1) A Love-Lighter vs. A Light-Lover: Navneord og identificeringstitel

- Dansk: Kærligheds-Lyser vs. Lys-Elsker.

 

2) Light-Emitter: Navneord og identificeringstitel

- Dansk: Lys-Udstråler.

 

3) Light-Love Emitter: Navneord og identificeringstitel

- Dansk: Lys-Kærligheds-Udstråler.

 

4) Love-Light Emitter: Navneord og identificeringstitel

- Dansk: Kærligheds-Lys-Udstråler.

 

5) Light-Spreader: Navneord og identificeringstitel

- Dansk: Lys-Fordeler.

 

6) Light-Love Spreader: Navneord og identificeringstitel

- Dansk: Lys-Elskende Fordeler.

 

7) Love-Light Spreader: Navneord og identificeringstitel

- Dansk: Kærligheds-Lys Fordeler.

 

8) Light-Source: Navneord på objekt

- Dansk: Lyskilde.

 

9) Light-Collector: Navneord og identificeringstitel

- Dansk: Lys-Samler.

 

10) Love-Light Collector: Navneord og identificeringstitel

- Dansk: Kærligheds-Lys-Samler.

 

11) Light-Love Collector: Navneord og identificeringstitel

- Dansk: Lys-Kærligheds-Samler.

 

12) Past-Lifer: Navneord og identificeringstitel

- Dansk: Tidligere Levende.

 

13) Reincarnator: Navneord og identificeringstitel

- Dansk: Reinkarnator.

 

14) Light Creator: Navneord og identificeringstitel

- Dansk: Lysskaber.

 

15) Light tunneling: Verbum og begivenhedsbeskrivende

- Dansk: Lystunnelering.

 

16) Light funneling: Verbum og begivenhedsbeskrivende

- Dansk: Lystragtering.

 

17) Light Sharer: Navneord og identificeringstitel

- Dansk: Lys-Deler.

 

18) Light Giver: Navneord og identificeringstitel

- Dansk: Lys-Giver.

 

19) Light Gainer: Navneord og identificeringstitel

- Dansk: Lys-Modtager.

 

20) Eternity flash imprints: Navneord og hændelsesbeskrivende

- Dansk: Evigheds-blizt aftryk.

 

21) Self-flash imprints: Navneord og hændelsesbeskrivende

- Dansk: Selv-blitz aftryk.

 

22) Higher Self flash imprints: Navneord og hændelsesbeskrivende

- Dansk: Gudselv-blizt aftryk.