We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Gamle vishedsvæsener

Et ordsprog lyder: "Man kan ikke se skoven for bare træer".

Man kan spørge sig selv, hvordan dette skal forståes. For mig har dette ordsprog enorm betydning.

Skoven og træerne beskriver nemlig præcist, hvordan Evighedstilstanden og Gudselverne hænger sammen. Skoven og træerne er en refleksion af Evighedstilstanden og Gudselverne.

Det kan sætte op således:

1) Skoven = Evighedstilstanden (skoven repræsenterer/afspejler Evighedstilstanden).

2) Træerne = Gudselverne (træerne repræsenterer/afspejler Gudselverne).

Alle træer er individuelle levende væsener. Skoven er et produkt af alle individuelle levende træer. Skoven og dets træer er en fysisk manifestering af Evighedstilstanden og Gudselvernes væren. Dvs. at træerne kan beskrives som gamle vishedsvæsener, da de er en refleksion/spejling af de evige Gudselver. Et Gudselv er nemlig et individuelt lysende plasmabevidsthedsmenneske, som i samhørighed med alle andre Gudselver, repræsenterer en enhed. Ligesom alle skovens træer tilsammen udgør den store ene skov.

Man kan sige, at da Gudselverne skabte universet i fællesskab med ren og kærlig tankeenergi, og ilagde kodninger for, hvordan fysiske love skulle struktureres i universet. Gudselverne ilagde samtidig en refleksion af dem selv og deres væren i denne fysiske og atomare verden. Et spejlbillede af virkeligheden i Evighedstilstanden så at sige.

"Hvilket formål tjener et spejlbillede af sin oprindelige natur og eksistens i en fysisk verden?"

Et spejlbillede af Evighedstilstanden og Gudselverne "inde i" et univers har til formål, at hjælpe/guide/råde sjælen på sin rejse via et kødligt legeme (i et menneske). Spejlbilledet skal hjælpe sjælen med at genkende, hvor den oprindeligt kommer fra, og hvordan tilstanden i dens oprindelighed er styret af kærlighed kommende fra de individuelle Gudselvere, som elsker sig selv lige så højt og ligeværdigt, som de elsker deres fællesskabelige samhørige med-Gudselver. Genkender sjælen spejlbilledet i den skabte fysiske verden, kan det hjælpe sjælen med at huske, hvem den er, hvor den kommer fra, og hvor højt den er elsket.